Дуалното образование: Добри резултати и няколко въпросителни

Нужни са законови промени и спечелване на доверието на родителите

Дуалното образование: Добри резултати и няколко въпросителни
Автор: Цветан Петров

32 професионални гимназии, 170 водещи български и чужди компании, над 800 ученици. Това показват данните към септември 2017 г. за участието в стартиралия две години по-рано българо-швейцарски проект „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ (ДОМИНО). Проектът се управлява от Звено за управление на проекта, базирано в Министерството на образованието и науката (МОН).

Желание за развитие на дуалното обучение в България има както от страна на бизнеса, така и от страна на професионалните гимназии. Това става ясно не само от горепосочените данни, но и от форуми, организирани с цел да срещнат компаниите и училищата. В понеделник и вторник бяха проведени четири такива форума – в София, Казанлък, Стара Загора и Пловдив.


„Канете ни по-често на обсъжданията на учебните програми, за да чуете гласа на бизнеса”, призова Петър Дончев, управителят на „Скания България“ по време на среща в столичната професионална гимназия „Хенри Форд”. Подобно е желанието и на училищата – те постоянно търсят нови компании, с които да си партнират за съставяне на нови паралелки за дуално обучение.

Логично възниква въпросът, защо, след като фирмите и гимназиите имат интерес да работят заедно за създаване на по-добре подготвени кадри от средното образование, изобщо е нужен проект за насърчаване на дуалното образование, какъвто е ДОМИНО. Причините са две – от една страна все още няма добра законова уредба за наемането на гимназисти, а от друга - все още има скептицизъм от страна на учениците и най-вече на родителите спрямо дуалната форма на образование.


Какво предлага ДОМИНО

Проектът си партнира с Швейцария, за да покаже и популяризира какви са принципите на дуалното образование. Реформирането на българската система за професионално образование е и изискване на Европейския съюз, където дуалното обучение е основен инструмент за справяне с младежката безработица.

За целта ДОМИНО помага в комуникацията между компаниите и професионалните гимназии и осигурява стипендии за ученици в 9 и 10 клас, избрали дуална форма на обучение. Самите ученици започват да практикуват във фирмите от втория срок на 11 клас. По думите на учениците и учителите именно тези стипендии имат решаващо значение децата да изберат да се запишат в паралелка с дуално обучение след 7 клас.

Какви са отзивите за дуалното обучение

И фирми, и училища се изказват позитивно за тази форма на професионално образование. „Искам да ви уверя, че с колегите, с целия екип, сме отворени за дуално обучение. Тази година имаме заявки от 10 фирми за нов план прием за следващата 2018/2019 г.”, каза инж. Константин Костадинов, директор на професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” в Пловдив.


От своя страна Елена Желязкова, представител на компанията „Кухни Диалог”, която е един от партньорите на гимназията, коментира, че намира две ползи от дуалното обучение. "Едната е икономическа, а другата е социална. Икономическото предимство се изразява в ползи както за компаниите, така и за семействата. Социалната полза се изразява в понижаване на младежката безработица и повишаване на отговорността на младежите", коментира Желязкова.

За приноса на дуалното обучение при възпитанието на учениците говори и Владимир Чучумишев, ръководител Техническо развитие в оръжейницата „Арсенал“, намираща се в Казанлък. „Много възпитаващо е (дуалното обучение – б.р.). Ние няма как да ги (учениците – б.р.) възпитаме отначало, но задължително ги правим по-дисциплинирани, защото наред с другите учебници в предприятието се научава още един учебник – Кодексът на труда”, заяви Чучумишев. По думите му във фирмите има достатъчно напрегнат работен процес и няма как някой в да пречи на този процес.


От къде и защо идва скептицизмът

От разговорите с учители и представители на компании става ясно, че основният източник на скептицизъм спрямо дуалната форма на обучение са родителите на децата. От една страна те са притеснени дали така учениците няма да бъдат експлоатирани от компаниите, а от друга – как е гарантирана безопасността на децата в предприятията.

„Бизнесът настоява за специален трудов договор за учениците в дуална форма на обучение, защото сега те работят по договор за дуално обучение, предвиден в Кодекса на труда, но там не са уредени изрично и категорично някои въпроси, като например как се внася съотнася отпуск по Кодекса на труда с ваканциите, които имат учениците. Друг неуреден въпрос е, че учениците са здравно осигурени от държавата, а когато се сключи трудов договор, фирмите са длъжни да плащат здравно осигуряване и така се получава двойно здравно осигуряване на един човек”, коментира Петя Евтимова, ръководител на ДОМИНО и бивш заместник-министър на труда и социалната политика (2014) и заместник-министър на образованието и науката (2010-2013).

Тя добави, че е нужно създаване на регистър, който да показва кои компании предоставят безопасни условия на труд и които са коректни при внасянето на осигуровки.


Мнението на учениците

Всички ученици, присъствали на форумите в четирите града, се изказаха позитивно за дуалното обучение, коментирайки, че то им е полезно както да научат по-добре материала от гимназията, така и да припечелват пари за себе си. В Казанлък, където учениците по дуална форма на обучение са 224 – най-големият брой в България – партньорството между бизнеса и местната професионална гимназия е толкова успешно, че градът повече няма нужда да участва в проекта ДОМИНО.

„Фирмите в момента мислят по въпроса как да наградят новоприетите ученици със стипендии, които да са изцяло предоставени от компаниите, а не от проекта ДОМИНО“, каза директорът на местната професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ Маргарита Демирева. Тя добави, че партньорите на гимназията са се споразумели да плащат на учениците заплати, които не са минималните, а са тавана за изучаваната от тях професия.

Коментари: 0