Един час труд е поскъпнал с 10% през последното тримесечие на 2020 г.

Най-висок ръст е регистриран в сектор „Образование“

Един час труд е поскъпнал с 10% през последното тримесечие на 2020 г.

Снимка: Красимир Свраков

772 ~ 1 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Общите разходи на работодателите за един отработен час от служителите във фирмите са се увеличили с 10% през четвъртото тримесечие, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява значително ускоряване спрямо третото тримесечие, когато възнагражденията се увеличиха средно с 3.6% и връщане към темповете на от първите два тримесечни периода на миналата година.

В края на миналата година увеличаването на разходите за труд в сектора на услугите е с 8.2%, в строителството с 6% и в индустрията с 4.6 на сто.

По икономически дейности през периода октомври - декември 2020 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2019 година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – с цели 25.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 24.7%, както и в сектора „Операции с недвижими имоти“ – с 20.5 на сто.

Намаление на общите разходи за труд пък е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ (-2.4%) и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-0.9%), тъй като тези сектори бяха едни от най-тежко засегнатите от втората вълна на коронавирусната пандемия в края на 2020 г.

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през четвъртото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 10% след повишение с 3.5% през третото тримесечие, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 10.1% след тяхно повишение с 4.1% през предходните три месеца.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. варират от повишение с цели 24.8% за сектор „Образование“ до спад с 3.1% за сектора „Култура, спорт и развлечения“, сочат данните на НСИ. 

Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100)


Коментари: 0