Едва 8% от предприятията у нас купуват облачни услуги

Потенциалните клиенти на облачни услуги в България са 20 хиляди компании

Едва 8% от предприятията у нас купуват облачни услуги

Снимка: Pixabay

Едва 8% от предприятията у нас купуват облачни услуги спрямо 26% в ЕС, стана ясно на провелата се преди дни в София конференция „Бъдещето на вашия бизнес в Облака – сигурност и ефективност". 5% купуват офис софтуер като облачна услуга, докато за ЕС процентът е 14%.

Облачните технологии могат да подобрят разходната ефективност и да увеличат стойността за акционерите, а остаряващите технологии увеличават рисковете пред компаниите, посочиха още презентаторите на форума.

Людмил Стойчев, управител-анализатор, CBN Pannoff, Stoytcheff & Co, представи картината на пазара на облачни услуги и технологии в България.

Броят на ИТ компаниите в България е малко под 15 хиляди, персоналът в тях е малко над 105 хиляди души, а продажбите им възлизат на малко под 6 млрд. евро.

В България 64% от гражданите използват компютър, спрямо средно 81% в ЕС. Домакинствата с достъп до интернет в България са 67% спрямо 87% в ЕС. 18% от населението на страната е извършило онлайн покупка през годината.

Що се отнася до бизнеса, 95% от предприятията са имали или имат достъп до интернет, спрямо 97% в ЕС. 30% от служителите в България ползват компютър спрямо 56% в ЕС. Половината от българските фирми имат сайт, докато в ЕС този дял достига 77%. Една четвърт от българските фирми ползват бизнес софтуер от типа ERP, докато в ЕС са 34%, а 7% правят анализ на големи данни спрямо 12% в ЕС. Само 7% от предприятията са успели да продават онлайн, като поне 1% от приходите им са от такава дейност.

Потенциалните клиенти на облачни услуги в България с 1 млн. долара годишни приходи са 20 хиляди компании. Общо 8% от предприятията у нас обаче купуват облачни услуги при 26% в ЕС. 5% купуват офис софтуер като облачна услуга спрямо 14% в ЕС.

Облачните услуги се купуват предимно от големи предприятия – 30% от фирмите в този сегмент, следвани от средните – 15%, и малките със само 7%. За ЕС числата са съответно 56%, 36% и 23%.

Най-чести купувачи на облачни услуги са компаниите от сферата на информационните технологии (41%). Купувачите от другите сектори варират като дял от 4 до 7%.

Предизвикателства пред дигитализацията са компютърната грамотност, технологичното образование на бизнеса, ясните концепции, изграждането на доверие.

Ема Попова, продуктов специалист – продуктивност и сигурност, Microsoft Bulgaria, подчерта, че нарастват заплахите за сигурността на организациите в кибер пространството. Други две водещи тенденции са повечето време, прекарвано за работа в екип, както и невъзможността на почти 60% от хората да намерят информацията, която им трябва.

Николай Динев, Старши архитект облачни решения, Софтлайн Източна Европа, посочи, че киберпространството е новото бойно поле. Всичко може да бъде атакувано виртуално, а уменията, свързани със сигурността, са в недостиг.

Той допълни, че основните предизвикателства по отношение на работата на организациите са свързани с това, че 5 поколения работят заедно, 80% от времето на хората е свързано с работа в екип, а 72% от служителите и работниците ще работят отдалечено през 2020 г. 

Симеон Лазаров, Solution Assessment Lead, Softline, посочи че остаряващите технологии увеличават рисковете. Ако глобално се инвестират 6 млрд. долара годишно в подготовка на инфраструктурата за съвременните предизвикателства, това ще спести 360 млрд. долара за 15 години. Изкуственият интелект и автоматизацията могат да спестят 1,1 млрд. работни часа.
Коментари: 0