ЕК финансира „Булгартрансгаз” с €27.2 млн. за модернизация газопреносната система

Те ще се използват за рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен

ЕК финансира „Булгартрансгаз” с €27.2 млн. за модернизация газопреносната система
616 ~ 1 мин. четене

Държавната компания „Булгартрансгаз” получи 27.184 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по Механизма за свързване на Европа. Парите са за проекта на дружеството „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система - Фаза 2“.

Те ще се използват за рехабилитацията на два участъка от северния полупръстен на газопреносната система с обща дължина около 81 км. Това са участъците „ОС Беглеж - КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“ с дължина 58 км. и „ОС Вълчи дол - КВ Преселка“ с дължина около 23 км.

Средствата са предназначени за доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на двата участъка, както и за свързаните с това дейности по строителен надзор. С рехабилитацията на участъците ще се гарантира по-сигурен и надежден пренос на природен газ. Предвижда се дейностите по рехабилитация на участъците да се изпълняват в периода януари 2019 – юни 2022 г.

Основната цел на проекта от общ интерес „Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система – Фаза 2“ е адаптиране на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД към плановете за развитие на инфраструктурата в региона. По този начин ще се осигури техническa възможност за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и нови входни и изходни точки като интерконекторите Гърция-България, България-Сърбия, концепцията за изграждане на газов хъб „Балкан”, както и плановете за разширение на газохранилището „Чирен”.

Коментари: 0