ЕК иска да улесни получаването на медицинска помощ навсякъде в Блока

Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравните им електронни досиета

ЕК иска да улесни  получаването на медицинска помощ навсякъде в Блока

Снимка: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) представи пакет от мерки, които да помогнат на гражданите в Европейския съюз (ЕС) да получават достъп до електронните си здравни досиета във всички държави членки. Към момента в отделните страни той е различен. 

„Предложената рамка на ЕС за обмен на електронни здравни досиета ще даде възможност на лекарите и на другите медицински специалисти да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ“, коментира еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел. 

Предложението е част от стратегията на Комисията да осигури по-добри цифорви услуги в целия ЕС. Тази мярка ще помогне на пациентите да получават медицинска помощ навсякъде в Блока, включително при спешни случаи. 

Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета. С днешните препоръки се предлага държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие, а именно за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. 

Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай. В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани.
Коментари: 0