ЕК започва да глобява производителите на замърсяващи коли

За всеки автомобил, неизпълняващ екологичните изисквания може да има санкция от 30 000 евро

ЕК започва да глобява производителите на замърсяващи коли

Снимка: Pixabay

Европейската комисия вече може да извършва проверки за съответствие на превозните средства с изискванията и в реални условия. Досега това се правеше в лаборатории. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на одобряването на типа (например използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции до 30 000 евро на автомобил. До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, можеха да налагат такива мерки.

Това е едно от новите правила, записано в Регламента на ЕС за надзора на пазара на моторни превозни средства, който влизат в сила от утре. Въпросният регламент е приет през 2018 г. и засилва надзора върху процедурите за одобрение на модели автомобили и дава правомощия на Комисията да проверява работата на държавите-членки в тази област, както и да налага санкции на производители. Текстовете на регламента се актуализират в отговор на скандала с емисиите от 2015 г., когато се откри, че производители като Volkswagen са манипулирали тестовете на емисии.

Според новия регламент държавите членки на Европейския съюз (ЕС) ще трябва провеждат инспекции на място на коли, които вече са в обръщение, за да проверяват дали тези коли отговарят на предварително декларираното и на резултатите от тестовете.

В случай, че се открият несъответствия, то държавите членки ще имат право да предприемат действия срещу „замърсяващите“ автомобили, без да е необходимо да чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия.

Освен това техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут. Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.

Новите видове превозни средства преминават тестове в изпитателни центрове по около 70 различни критерия. Оценява се както безопасността на различни системи, така и емисиите, които се генерират. Всеки един автомобил трябва да има сертификат, че принадлежи към одобрен модел, за да може да се продава на пазара в ЕС.

Коментари: 0