ЕК: До 2020 г. България трябва да рециклира над 50% от отпадъците

От Комисията съветват процесът по рециклиране да се ускори

ЕК: До 2020 г. България трябва да рециклира над 50% от отпадъците
1668 ~ 2 мин. четене
Автор: Цветан Петров

За втора поредна година Българската асоциация за рециклиране (БАР) събра около една маса експерти в областта на рециклирането от Европа и България, представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Европейската комисия (ЕК). На проведената на 16 февруари, кръгла маса на тема „Кръгова икономика – възможности за рециклиране” представителите на бранша обсъдиха как да направят рециклирането по-модерно и ефективно и как да се адаптират към изискванията на кръговата икономика и последните законодателни и стратегически документи на ЕС.

Първоначалният законодателен пакет за кръгова икономика, предложен от ЕК предвижда, че до 2030 г. трябва да подготвим за повторна употреба и рециклираме 65% от битовите отпадъци, а предаването им на депа трябва да се намали до 10%.

„Трябва да имаме предвид, че, докато си говорим, подготовката на новия пакет с мерки за ръст в рециклирането продължава, и ние трябва да обсъждаме и вземем мерки в съответствие с изискванията за кръговата икономика”, заяви Джордж Кремлис, началник на отдел "Интегриране и екологични оценки" в Главна дирекция "Околна среда" на ЕК. Той представи Стратегията на ЕК за пластмасите, която цели намаляване на пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторна употреба, което е предизвикателство за всички държави-членки. Участниците в събитието се обединиха върху идеята, че екодизайна и икономическите стимули са в основата на бъдещите възможности за рециклиране на увеличени обеми пластмаса, и на други материали.

„Българската асоциация по рециклиране, която тази година навършва 20 години от основаването си, си сътрудничи активно с МОСВ, българския парламент и ЕК“, заяви председателят на Асоциацията Борислав Малинов. „Заедно – бизнесът и административните органи – можем да направим много за подобряване на средата, в която живеем, работим, и в която дишаме”, каза Малинов. „Имайте предвид, че трябва много сериозна работа, защото днес се произвеждат 50% повече продукти, а това означава, че се използват 50% повече суровини, отколкото преди 30 години. През 2030 г. пък ще имаме повече потребители в света – с 3 млрд. ще нарасне средната класа”, добави той. Според него рециклиращите пазари са изправени пред трудни икономически времена и нови регламенти, и без съмнение, поддържането на съоръженията в режим на работа, внедряването на иновации и запазването на зелените работни места, е единственият правилен път за развитие на сектора.

Розалина Петрова, която е експерт от главна дирекция „Околна среда” в ЕК, представи пред събралите се представители на рециклиращите компании и МОСВ основните моменти в пакета за кръгова икономика, както и какви цели и изисквания са залегнали в плана за действие на Комисията за насърчаване на рециклирането и развитието на кръговата икономика. Според г-жа Петрова прилагането на пакета за отпадъците през периода 2015-2035 г. ще осигури най-малко добавяне на поне 100 000 работни места в сектора за рециклиране.

Експерти от страната и чужбина обсъдиха също как да направят самото рециклиране по-ефективно и ефикасно, като бяха представени примери и добри практики от други държави в Европа. Презентирани бяха иновативни технологии, които да доведат до ръст на рециклираните материали, представени бяха и възможности и технологии за сортиране и рециклиране на пластмаса, батерии, и отпадъци от строителство и разрушаване.

Подкрепи Economic.bg