ЕС е амбициран да бъде лидер при 5G мрежите

Мобилните технологии от ново поколение са ключ към конкурентоспосбността на Блока

ЕС е амбициран да бъде лидер при 5G мрежите
Европейският съюз (ЕС) трябва да се превърне във водещ пазар в развитието на 5G мобилни мрежи, тъй като това ще е от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на Блока. Това сочат заключенията в проектен доклад на настоящото председателството, видян от Reuters.

Промените, които 5G носи в мобилните мрежи, устройства и приложения, „налагат ЕС и държавите членки да обърнат особено внимание на осигуряването на киберсигурност на тези мрежи и нови услуги“, се казва в него. 

Изтъква се също, че бързото въвеждане на 5G мрежите е от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на ЕС. За целта се изисква общ подход в настоящия все по-свързан свят. 

Без да се посочва китайския телекомуникационен производител Huawei, лидер в световен мащаб, проектодокладът препоръчва да се насърчи европейския технологичен суверенитет и да се въведат „стабилни“ стандарти за сигурност и мерки за всички производители и доставчици на услуги през целия жизнен цикъл на 5G мрежите.

Финландия, която в момента е председател на ротационното председателство на ЕС, се стреми да финализира официално доклада, така че той да бъде приет на среща на министрите на далекосъобщенията на ЕС през декември.

Коментари: 0