ЕС гарантира \"правото на ремонт\" на домакинските уреди

Фирмите вече ще трябва да осигуряват поправки и резервни части до 10 г.

ЕС гарантира \
Домакинските уреди ще станат по-лесни за ремонт благодарение на новите стандарти, приети в Европейския съюз.

От 2021 г. фирмите ще трябва да правят уредите по-дълготрайни и ще трябва да доставят резервни части за машините до 10 години.

Правилата важат за осветление, перални, съдомиялни и хладилници.

Но организациите, защитаващи "правото на ремонт" казват, че новитеправила не стигат достатъчно далеч, тъй като само професионалисти - а не потребители - ще могат да извършват ремонтите.

Законодателството е предизвикано от жалби от потребители в Европа и Северна Америка, вбесени от машини, които се развалят ведвага след като изтече гаранционният им срок.

Собствениците обикновено не могат сами да ремонтират машините - или да намерят някой друг, който да го направи на прилична цена - затова са принудени да купят нови.

Съгласно новите стандарти на Европейската комисия, производителите ще трябва да предоставят резервни части като уплътнения и термостати на вратите, достъпни за професионални сервизи.

Тези части ще трябва да бъдат лесни за ремонт с достъпни инструменти и без да повреждат продукта.

Организациите казват, че на отделните потребители също трябва да се разрешава да купуват резервни части и да оправят собствените си машини. Но производителите твърдят, че това ще повдигне въпроси относно риска и отговорността.

Вместо това производителите ще трябва да гарантират, че ключовите части на продукта могат да бъдат заменени от независими професионалисти.

Смята се, че новите стандарти ще гарантират по-дълъг живот на уредите. Правилата включват и разпоредби за повишаване на енергийната ефективност на уредите.

Например оценките на звездите за енергийна ефективност на уредите ще бъдат увеличени. Настоящите разпоредби се считат за неактуални, като над 55% от пералните машини, продавани в ЕС, са обозначени с A+++ на етикета.

Този ход би могъл пряко да спести 20 милиарда евро от сметките за енергия годишно в Европа от 2030 г. нататък - което се равнява на 5% от потреблението на електроенергия в ЕС.
Коментари: 0