От неустойчиви търговски дейности все още се печели твърде много в ЕС

Преходът към икономика с нулеви нетни емисии изисква значителни публични и частни инвестиции, а действията на ЕС не са достатъчни

От неустойчиви търговски дейности все още се печели твърде много в ЕС

Снимка: Unsplash

444 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Преходът към икономика с нулеви нетни емисии изисква значителни публични и частни инвестиции. Действията на Европейския съюз за пренасочване на средства към устойчиви дейности, не са достатъчни. Това е заключението на  специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), който призовава Блока към по-последователни действия.

Одиторите критикуват липсата на мерки, акцентиращи върху екологичната и социалната цена на неустойчивите икономически дейности. Усилията на Европейската комисия за увеличаване на прозрачността на пазара не са достатъчни.

Според доклада е необходимо Комисията да прилага последователни критерии при определянето на устойчивостта на инвестициите от бюджета на ЕС и да насочва по-добре усилията за създаване на възможности за инвестиции, свързани с устойчивото развитие.

Действията на ЕС във връзка с инвестициите за устойчиво развитие няма да бъдат съвсем ефективни, ако не се предприемат допълнителни мерки за определяне на екологичните и социалните разходи, възникнали в резултат на неустойчиви дейности“, заяви Ева Линдстрьом, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за изготвянето на доклада.

„От неустойчиви търговски дейности все още се печели твърде много. Комисията е положила значителни усилия, за да покаже неустойчивия характер на тези дейности, но проблемът все още не е разрешен.“

Основната трудност се състои в това, че пазарът не отразява в цената отрицателното екологично и социално въздействие на неустойчивите дейности, както и че като цяло липсва яснота за това какво се счита за устойчиво. При много от мерките е налице забавяне и се изискват допълнителни стъпки, за да започнат да се изпълняват. Одиторите препоръчват предприемането на допълнителни мерки, за да се гарантира, че в определянето на разходите за емисиите на парникови газове е отразен по-добре екологичният аспект на тяхната цена.

В доклада също така се подчертава важната роля на ЕИБ за финансирането на инвестиции за устойчиво развитие. Одиторите установяват, че подкрепата, предоставяна от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), не е съсредоточена върху областите, в които устойчивите инвестиции са най-необходими, по-специално в Централна и Източна Европа. Освен това само една много малка част е била изразходвана за дейности за адаптиране към изменението на климата. За да се промени това, одиторите препоръчват Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да разработи портфейл с проекти за устойчиво развитие.

Бюджетът на ЕС не е следвал изцяло добрите практики в областта на финансирането за устойчиво развитие, пише в доклада. Липсват съгласувани научнообосновани критерии, с които да може да се избегне нанасянето на значителни вреди на околната среда. Само в програма InvestEU инвестициите се оценяват по стандарти за социално и екологично въздействие, сравними със стандартите на ЕИБ. Това поражда риск от използване на недостатъчно строги или непоследователни критерии за определяне на екологичната и социалната устойчивост на едни и същи дейности, финансирани от различни програми на ЕС, включително от фонда на ЕС за възстановяване.

Подкрепи Economic.bg