ЕС одобри новите екологични норми въпреки българската опозиция

Промените ще нанесат сериозни щети върху българския въгледобив и енергетика

ЕС одобри новите екологични норми въпреки българската опозиция
Автор: Александра Сотирова

ЕС ще приеме по-строгите правила за емисиите от електроцентралите в алианса. 20 държави гласуваха за Референтния документ (BREF), а други 8, включително и България, се възпротивиха. Най-неочакван беше изборът на Великобритания, която също го подкрепи.

BREF залага нови и по-стриктни изисквания за вредните емисии и въпреки силното лобиране срещу приемането му (включително и от представители на България). Като резултат от гласуването държавите членки ще бъдат задължени да налагат по-строги ограничения за токсични замърсители от всички 2900 големи горивни инсталации в ЕС. Строгите ограничения трябва да бъдат изпълнени до 2021 г. за емисиите на азотни оксиди (NOx), серен диоксид (SO2), малки частици (РМ), и за първи път, граници на замърсяването на въздуха са определени за живак. Правилата ще се прилагат за всички въглищни централи в Европа, които представляват едни от най-големите източници на тези емисии.

За да се приеме закон, положително гласувалите страните трябва да представляват най-малко 65% от населението на Европейския съюз. 20-те държави, които подкрепиха BREF са 65.14% от населението на ЕС.

В текущото изпълнение на BREF може да попречи на най-много 20 000 преждевременни смъртни случая на година в цяла Европа, според доклад от EEB .

България, Германия, Полша и Чехия бяха най-активните противници на въвеждането на новите норми. В отговор на германската опозиция на актуализираните правила Кристиян Шойбле от Европейското бюро по околна среда каза: "Разбира се, че е шокиращо да се види как Германия се присъедини към някои от най-замърсяващите страни в Европа, за да се опитат да блокират тези правила, които ще са от полза на хората в целия ЕС. Германия твърди, че е основен претендент когато става въпрос за защита на околната среда е беше сериозно засегната днес."

Промените ще нанесат сериозни щети върху българския въгледобив и енергетика – два ключови отрасъла за икономиката ни. Заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въглищни централи. Това се отнася с особена важност за централите от маришкия басейн, проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра.

Новата европейска директива за най-добри налични практики за големите горивни инсталации може да затвори поне три ТЕЦ-а в комплекса "Марица-изток" – двете американски централи, държавната ТЕЦ "Марица-изток" 2 и "Брикел", смята изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара Иван Андреев.

По първоначални изчисления за да постигнат новите екологични норми на въглищните електроцентрали ще бъдат необходими над 1 млрд. лева, съобщи зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков.

Страната ни поиска промяна в равнищата на заложените емисионни нива и излезе с официална позиция до ЕК, но въпреки опозицията не само на България, а и на други държави-членки, ЕС ще въведе новите правила. Главната цел е по-чист въздух и по-добър живот за европейските граждани. 

Коментари: 0