ЕС отпуска €116 млн. за проекти в сферата на околната среда

6 български града ще получат средства за подобряване качеството на въздуха

ЕС отпуска €116 млн. за проекти в сферата на околната среда

Снимка: Pixabay

Европейската комисия ще мобилизира допълнителна подкрепа на стойност над 3,2 млрд. евро за 12 мащабни проекта в областта на околната среда в 10 държави от ЕС, сред които и България. Проектите са насочени към опазването на природата, водите и въздуха. 

Общият бюджет за избраните 12 проекта е 215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро ще бъдат финансирани от ЕС по програма LIFE, а държавите членки могат да използват и други източници на финансиране, включително земеделски, регионални и структурни фондове. "Хоризонт 2020", национални фондове и инвестиции на частния сектор. 

Български и унгарски градове ще получат подкрепа за борба със замърсяването на въздуха — посредством мерки като подмяната на замърсяващите битови отоплителни системи или изграждането на устойчив обществен транспорт и на инфраструктура за велосипедисти и електрически превозни средства. Тези два интегрирани проекта имат общ бюджет от 32,6 млн. евро, като 19,6 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще се координира използването на близо 1,77 млрд. евро допълнително финансиране. 

Българските градове, които ще получат средства за борба със замърсяването на въздуха, са София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. В тези градове живее една трета от българското население. 

Страните, които получават средствата, са Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения. 
Коментари: 0