ЕСО започна строежа на новия високоволтов електропровод за 120 млн. лв.

Изграждането на новия 400 kV електропровод между Добруджа и Бургас е с европейски средства

ЕСО започна строежа на новия високоволтов електропровод за 120 млн. лв.
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД стартира изграждането на нов 86-километров електропровод между подстанциите “Варна” и “Бургас” (Добруджа-Бургас). Днес беше направена първата копка на проекта в присъствието на зам.-министъра на енергетиката Красимир Първанов.

Той обяви, че с изграждането на електропровода Добруджа-Бургас ще се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа. „Наред с това ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния, каза още Първанов. „Реализацията на проекта е в изпълнение на заложените по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС приоритет за енергийна свързаност в региона“, допълни министърът.

С началото на изграждането на електропровода ЕСО навлиза в решителната фаза на работа по петте проекта от общ европейски интерес. „За тях дружеството ще получи 60 млн. евро по Механизма за свързване на Европа“, каза изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.

За изграждането на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас е привлечено финансиране от Механизма в размер на 60 млн. лв. Общата стойност на проекта е 118 млн. лв., като останалата сума ще бъде платена от ЕСО.

Съоръжението между Добруджа и Бургас е част от група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север–Юг. Групата проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и включва освен новия електропровод високо напрежение на българска територия, и три вътрешни линии на румънска територия.

Реализацията на проектите ще реши основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електроенергийната мрежа, ще доведе до подобряване сигурността на доставките в региона, както и до ускоряване на пазарното интегриране.
Коментари: 0