Еврофинансирането не подкрепя достатъчно сближаването в ЕС

ЕС прилага политики за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване на държавите членки

Еврофинансирането не подкрепя достатъчно сближаването в ЕС

Снимка: Pixabay

448 ~ 1 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Необходими са още много действия, за да се гарантира, че европейското финансиране на политиките за сближаване в ЕС се насочва към най-резултатните мерки и проекти. Това се посочва в доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) относно политиките за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване на държавите членки.

ЕСП извърши одит с оглед на оценката как Комисията и държавите членки са използвали трите нови инструмента за финансиране в периода 2014-2020 г. Според одиторите на ЕС финансирането, основано на резултати от изпълнението, все още не е реалност в политиката на сближаване.

Открихме, че въвеждането на рамката за изпълнение през периода 2014-2020 г. е допринесло за промяна в културата на финансово управление на политиката на сближаване. Но Сметната палата установи, че все още липсва ясна връзка между финансирането и изпълнението на програмите в областта на сближаването", заяви Ладислав Балко от ЕСП, отговарящ за доклада.

Според него трите нови инструмента, въведени в Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2014-2020 г., са довели до нови подходи в администрирането. Но те не са променили съществено начина, по който финансирането от ЕС се разпределя и отпуска. Финансовите ресурси, отпуснати за изпълнението на политиката на сближаване, възлизат на около една трета от бюджета на ЕС (357 млрд. евро за финансовия период 2014-2020 г. и 373 млрд. за периода 2021-2027 г.).

Разходите се основават на система на споделена отговорност между Европейската комисия и националните органи.

Подкрепи Economic.bg