ЕЦБ ще извърши цялостна оценка на шест български банки

Оценката започва през ноември тази година

ЕЦБ ще извърши цялостна оценка на шест български банки
Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18 юли 2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм /ECB/, т.нар. Банков съюз, чрез тясно сътрудничество, съобщиха от Българската народна банка. 

Цялостна оценка (преглед на активите и стрес тест) ще бъде проведена на шест банки. Очаква се оценката да започне през ноември 2018 г., а резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 г.

Българската народна банка съдейства на ЕЦБ за осъществяване на съответната дейност. На оценка ще бъдат подложени Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк. 

Успоредно с това ще бъде включена и оценка на релевантното национално законодателство. Банковият надзор в ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с Българската народна банка с оглед на потенциалната ѝ бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото ѝ интегриране в единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Присъединяването към Банковия съюз е задължително условие пред България, за да може страната да кандидатства за приемане в "чакалнята за еврото" и след това в Еврозоната.
Коментари: 0