EVN Топлофикация ще връща пари за парно през сметките от юли

Дружеството трябва да върне общо 5.4 млн. лв. на клиентите си

EVN Топлофикация ще връща пари за парно през сметките от юли

EVN Топлофикация ще възстановява сумите заради по-ниската цена на природния газ и съответно на парното на своите клиенти от месец юли тази година. Парите ще бъдат връщани за изминал период от юли 2019 г. Според сметките на КЕВР EVN ще трябва да върне 5.4 млн. лв. надвзети суми заради поевтиняването на газа.

Съгласно решение на КЕВР от 10 юни 2020 г. цената на топлината енергия за клиенти на EVN Топлофикация бе намалена с 5.76% със задна дата за периода 1 юли 2019 – 30 март 2020 г. Така цената на мегаватчас топлинна енергия за този период бе намалена от 97.58 лв. без ДДС на 91.96 лв. без ДДС.

Дружеството ще изчисли сумите за възстановяване към своите клиенти за този минал период, като те ще бъдат приспадани от следващите им фактури за топлинна енергия и няма да бъдат изплащани в брой.

Всеки клиент ще получи към фактурата си т.нар. „кредитно известие“ с подробна справка за изчислената сума за възстановяване съобразно потребеното количество топлинна енергия. Сумата за възстановяване ще е посочена със знак минус.

Клиентите на ежемесечен отчет ще получат корекциите си във фактурите за юни 2020 г., които се получават през юли. Ако сумата е по-голяма от дължимата сума по издадената фактура, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. В Пловдив 83% от битовите клиенти на компанията имат ежемесечен отчет на уредите в имотите си, обясняват от EVN.

Клиентите на сезонен (годишен) отчет ще получат корекции в две изравнителни фактури, които обхващат целия период 01.07.2019 - 04.2020 г. Първата е за периода юли 2019 – октомври 2019 г., който обхваща летните месеци, извън отоплителния сезон, но с ползване на гореща вода. Втората е за периода ноември 2019 – април 2020 г., който е активният отоплителен сезон. Тези фактури се изготвят и изпращат от съответната фирма за дялово разпределение през юли 2020 г., като след периода за разглеждане от страна на клиентите и възможност за възражения, се фактурират от EVN Топлофикация в началото на септември 2020 г. Сумата за възстановяване и тук ще е посочена със знак минус.

Гражданите, които след 1 юли 2019 г. вече не са клиенти на дружеството, следва да се свържат с ЕVN Топлофикация за организиране на възстановяване на сумите, за периода, в който са били клиенти на дружеството.

Коментари: 0