„Еврохолд“ опитва да опровергае регулатора с още документи

КЗК стартира „задълбочено проучване“ на сделката за ЧЕЗ, което може да отнеме четири месеца

„Еврохолд“ опитва да опровергае регулатора с още документи

Снимка: Еврохолд

„Еврохолд България“ АД е предоставил на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) допълнителна информация във връзка с решението на регулатора да започне „задълбочено проучване“ на сделката за ЧЕЗ. Това може да отнеме до 4 месеца и ще развали плановете на холдинга да придобие българските активи на чешката енергийна група CEZ в началото на следващата година.

Холдингът съобщава, че е предоставил допълнителни документи за приложимите регулаторни изисквания и разпоредби на застрахователния и енергийния пазар, ограничителните режими на Платежоспособност II, рестриктивните разпоредби за публичните дружества, както и нормите, касаещи контрола на сделките между свързани лица. Също така е предоставена допълнителна информация на КЗК за географския обхват на изследваните пазари, на които оперират холдингът и дъщерните му застрахователни дружества, базирани в България („ЗД Евроинс“ АД и „ЕИГ РЕ“ ЕАД), предлаганите от застрахователните компании продукти, реализираните от тях премийни приходи и дела им в общите приходи на холдинга, притежаваните от дружествата пазарни дялове в различните застрахователни сегменти и други.

Според „Еврохолд“ застрахователната му група няма водеща позиция в „застраховка гаранции“ на българския пазар нито поотделно, нито взети заедно. Комбинираният им пазарен дял в този сегмент е 5%. В позицията на КЗК, свързана с решението да се стартира „задълбоченото проучване“, се посочва, че концентрацията ще създаде значително предимство на участниците с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към търговците на свободния пазар на търговия с електрическа енергия и по-конкретно - предоставяне на обезпечения под различна форма, вкл. застраховка-гаранция.

Застрахователните дружества на „Еврохолд“ в България не предлагат „застраховка гаранции“ на търговци на електроенергия и нямат приходи от този продукт, се казва в позицията на компанията.

Застрахователните дружества предоставят застрахователни гаранции по обществени поръчки в различни сектори.  Доколкото ги има, енергийните дружества са бенефициенти, а не са купувачи на този вид застраховки. Същите застраховки се предлагат от много на брой застрахователни компании и при много по-добри условия, пишат още от там.

При осъществяване на концентрацията между застрахователните дружества на „Еврохолд“ и дружествата от групата на „ЧЕЗ България“, те ще са свързани лица. Съгласно европейската регулаторна рамка в енергийния сектор, директива Платежоспособност II, общите европейски разпоредби, отразени и в българското законодателство, сделките между свързани лица, както и финансовото подпомагане на свързани лица, са силно регулаторно ограничени. Над определени лимити те са дори забранени.

Поради тази причина няма как търговците на електроенергия от новата група да се възползват или да получават каквото и да било конкурентно преимущество под формата на гаранционна застраховка от застраховател в групата. Вътрешногруповият достъп на търговците до „застраховка гаранции“ ще бъде негарантиран, бавен и финансово неизгоден за всички участници в групата, обясняват от холдинга.
Коментари: 0