„Евролийз“ ще достави 20-те електробуса за София

Лизинговата компания предлага китайската марка Yutong

„Евролийз“ ще достави 20-те електробуса за София
Лизинговата компания „Евролийз Ауто“ ЕАД, част от групата на „Еврохолд България“, спечели търга за доставка на 20 електрически автобуса за градския транспорт на София. Срокът за подаване на оферти в обществената поръчка, пусната от „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, беше удължаван на два пъти поради липса на кандидати. В крайна сметка на 31 януари е била отворена единствената оферта, подадена от спечелилото дружество.

Марката на автобусите, които трябва да се движат по улиците на София до 7 месеца, е Yutong – един от най-големите китайски производители на електрически автобуси. Няколко машини от тази марка в момента се движат в София експериментално.

Общата стойност на офертата  е 16.7 млн. лв. без ДДС. Лизингово оскъпяване е 5.52 млн. лв. при 8-годишен срок на лизинга и 96 равни ежемесечни погасителни вноски на лихва и главница по приложени погасителни планове, предава специализираното издание kamioni.bg. ДДС ще бъде начислено върху цялата данъчна основа на доставката при фактическото предоставяне на стоките. В цената са включени всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката по вид и обхват.

Цената за изпълнение на доставката без лизингово оскъпяване e както следва: на електрически автобуси, единична цена – 759 290 лв., или обща цена 15 185 800 лв. На зарядни станции 120 кВт – 137 885 лв., или обща стойност 689 425 лв. На единични зарядни с минимална мощност 60 кВт – 69 235 лв., или за 10 броя – 692 350 лв. За доставка и изпълнение на система за телеметрично наблюдение – 113 435 лв. и за оборудване и доставка на софтуер – 16 035 лв.

Офертата ще бъде валидна, ако бъде приета от възложителя преди изтичането на 180 дни от датата посочена в обявлението за дата на получаване. До подписването на договора тази оферта и решението на възложителя ще формират обвързващо споразумение между „Евролийз Ауто“ ЕАД и възложителя.
Коментари: 0