Европарламентът предлага по-широко използване на медицинската марихуана

В Резолюцията се предлага и здравните каси да покриват медикаменти, основани на канабис

Европарламентът предлага по-широко използване на медицинската марихуана

Снимка: Pixabay

1748 ~ 2 мин. четене
Европейският парламент призовава за официална политика на ЕС за производството и използването на медицински канабис и целево финансиране за научни изследвания.

Редица държави от ЕС легализираха употребата на някои форми на канабис или канабиноиди за медицински цели, а други са в процес на обсъждане на подобни промени в тяхното законодателство. Въпреки това, правилата, по които се разрешават продуктите и тяхното разрешено използване, варират в широки граници в отделните държави и понастоящем нито една страна от ЕС не разрешава пушенето или домашното отглеждане на канабис за медицински цели.

Тъй като Световната здравна организация официално препоръчва канабисовото съединение канабидиол да не се класифицира като контролирано вещество, създателите на политиката на ЕС обсъдиха промените в законодателството на Съюза в областта на употребата на канабис както за медицински, така и за развлекателни цели.

Членовете на Европейския парламент приеха резолюция относно употребата на канабис за медицински цели. Те отбелязват, че има нарастваща база от изследвания, които показват, че канабисът и канабиноидите могат да имат терапевтични ефекти за стимулиране на апетита (при загуба на тегло, свързана с СПИН) и за облекчаване на симптомите, например на психични разстройства или епилепсия, астма, рак Алцхаймер. Освен това те отбелязват, че са необходими повече изследвания.

Макар и да не е обвързваща, в резолюцията на ЕП се предлага да се кодифицира правна дефиниция на лекарствения канабис, за да се разграничи ясно от други видове употреба. 

В резолюцията се посочва също, че научните изследвания и иновациите в областта на лекарствения канабис следва да бъдат стимулирани и достатъчно финансирани, като същевременно се твърди, че доказаните ефективни медикаменти, основани на канабис, следва да бъдат обхванати от схеми за здравно осигуряване.

Членовете на ЕП предлагат ясна и стабилна правна рамка да подобри качеството на наличния лекарствен канабис и точността на етикетирането му, като гарантира, че пациентите ще бъдат по-добре информирани за безопасното използване, с конкретни предпазни мерки за младите хора и бременните жени.

Важно е да се отбележи, че като необвързваща резолюцията на Европейския парламент всъщност не води до промяна на законите. Целта на документа е да действа като катализатор за насърчаване на държавите-членки да се съсредоточат върху въпросите с оглед на съгласуване на рамка за бъдещо законодателство, което ще бъде транспонирано в правото на ЕС и в крайна сметка ще бъде филтрирано в законодателството на държавите-членки.
Подкрепи Economic.bg