Европарламентът одобри новия инвестиционен фонд на ЕС

Програмата наследява плана "Юнкер", който за шест години мобилизира 500 млрд. евро частен ресурс

Европарламентът одобри новия инвестиционен фонд на ЕС

Снимка: Unsplash

Европейските депутати одобриха програмата за стратегически и иновативни инвестиции InvestEU, която има за цел да мобилизира публични и частни инвестиции и да гарантира опростен достъп до финансиране. Програмата е част от Плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз, като средствата по нея са 26 млрд. евро, но се очаква да мобилизират 400 млрд. евро, които да бъдат инвестирани в страните от Европейския съюз в периода 2021 - 2027 г.

С инициативата ще се насърчават стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции. Програмата ще подкрепя производството на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи - от решаващо значение в разгара на пандемия - както и производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС.

InvestEU също така ще финансира устойчиви проекти, които могат да докажат положителното си въздействие върху околната среда, климата и социалната сфера. Тези проекти ще бъдат подчинени на принципа „не нанасяйте значителна вреда“, което означава, че те не трябва да влияят отрицателно на екологичните и социалните цели на ЕС.

Освен това членовете на Европейския парламент се увериха, че InvestEU допринася за постигането на целта да изразходва поне 30% от средствата на ЕС за целите в областта на климата до 2027 г. и че осигурява подкрепа за малките и средни предприятия, засегнати негативно от пандемията и в риск от несъстоятелност.

Програмата наследява Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден през 2015 г. като ядро на плана "Юнкер" за увеличаване на публичните и частните инвестиции в Европа. Идеята на Фонда бе да се използват ограничени ресурси от бюджета на ЕС, за да се предложат гаранции на Европейската инвестиционна банка, така че тя да може да предприема по-рискови проекти от обикновено и по този начин да насърчава други инвеститори да се включат.

Планът надхвърли целта си за привличане на 500 млрд. евро публични и частни инвестиции за проекти в целия ЕС до края на 2020 г., но COVID кризата и дългосрочните цели на ЕС за зелено и цифрово бъдеще създадоха нови предизвикателства.

Как работи InvestEU?

Новата програма ще установи гаранция на ЕС от около 26.2 млрд. евро, която ще позволи на инвестиционните партньори да поемат по-високи рискове и да подкрепят проекти, които иначе биха игнорирали. Основният инвестиционен партньор ще продължи да бъде Европейската инвестиционна банка, но националните промоционални банки в страните от ЕС и международните финансови институции също ще имат пряк достъп до гаранцията на ЕС.

Като подкрепя проекти, които ще привлекат много други инвеститори, програмата InvestEU трябва да привлече повече от 372 млрд. евро инвестиции в целия ЕС, като допринесе за възстановяването и за дългосрочните приоритети на ЕС.

Коментари: 0