Орязването на банковите такси пести до €2 млрд. годишно в Европа

ЕС се похвали с добри резултати от действието на Регламентът за обменните такси

Орязването на банковите такси пести до €2 млрд. годишно в Европа

Снимка: Unsplash

Таксите за европейски търговци и потребители намаляха през последните години вследствие на някои новите правила в Европейския съюз, което позволи генерирането на спестявания средно до 2 млрд. евро годишно, сочи доклад на Европейската комисия, цитиран от Euractiv.

През 2015 г. например в сила влезе Регламентът за обменните такси, който ограничи таксите за трансакции, които банката на търговеца трябва да плати при плащания с банкова карта от страна на клиента. Тези такси за обмен се плащат на банката, издала картата, за покриване на неща като обработка на разходите или риск от измама.

Според ЕК регламентът е успял да постигне своите цели.

Таксите за обмен на потребителски карти са намалели, което води до по-малки такси за картови плащания и по-ниски цени за потребителите. В доклада се казва още, че очакваните годишни икономии на потребителски разходи могат да достигнат между 864 милиона и 1 930 милиона евро.

ЕК изтъква също, че благодарение на улесненото използване от магазините на дребно на банки в други държави членки е спомогнало за повече трансгранични трансакции с карти.

Има области обаче, в които все още не са налични достатъчно данни, че да се оцени въздействието на регламента. Като цяло обаче, предвид постигнатите резултати, не се очаква промяна в правилата.

Увеличаване на използването на карти

Плащанията с карти са най-често срещаното електронно платежно средство в ЕС, като през 2017 г. са реализирани близо 70 млрд. трансакции, което е общо 52% от всички безкешови трансакции.

Комисията очаква COVID-19 да  увеличи по-нататъшните безконтактни и електронни плащания, много от които са базирани на карта. Прогнозата е, че около 10% от потребителите ще преминат трайно към такъв подход.
Коментари: 0