Фирма на един месец бави поръчката на 400 нови линейки

Неучаствало в търга дружество обжалва търга за новите санитарни автомобили

Фирма на един месец бави поръчката на 400 нови линейки

Снимка: Pixabay

2081 ~ 1 мин. четене
Обявената от Министерството на здравеопазването обществена поръчка за закупуване на 400 броя линейки към момента е спряна. Причината е подадена в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) жалба от фирмата „Вайнман Технолоджи“ ЕООД. Тя не е участвала в процедурата, а справка в Търговския регистър показва, че дружеството, подало жалбата, е регистрирано на 26 април 2018 г. с капитал 100 лева.

Това е второ спиране на процедурата заради подадена жалба. Първият път жалбата не беше разгледана от КЗК поради невнесена държавна такса от жалбоподателя.

Обществената поръчка за закупуването на 400 броя линейки е във връзка с мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна. Общият бюджет по проекта е над  163 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Освен закупуването на новите санитарни автомобили проектът предвижда модернизация на 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната.
Коментари: 0