ФнФ разработи инструмент за кредитиране на фермери

Фондът търси частни банки, през които да предоставя нисколихвен заеми

ФнФ разработи инструмент за кредитиране на фермери

Снимка: Pixabay

Фондът на фондовете (ФнФ) е разработил финансов инструмент, чрез който да подкрепи фермери с облекчени условия по кредити. Той обаче ще заработи едва след като се проведе процедура за избор на банки посредници, които да отпускат заемите с гаранция от Фонда. Засега не е ясно кога ще приключи процесът на подбор. Фермери ще могат да изтеглят до 1 млн. евро.

Право на нисколихвен заем от Фонда ще имат и неземеделски дейности, включително производство и продажба на продукти, занаяти, всякакъв вид услуги – счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Максималният размер за тях ще бъде 600 000 евро. Парите ще могат да се използват както с инвестиционна цел, така и за оборотни средства, обясняват от ФнФ.

Новият финансов инструмент ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период.

ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

Средствата за новия финансов инструмент са общо 20 млн. евро и идват от Програмата за развитие на селските райони. 17 млн. евро от тях са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а  3 млн. евро – от национално съфинансиране.

Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за заеми да надхвърли 31 млн. евро.

Коментари: 0