ФнФ търси посредници за кредитиране за покупки на машини и оборудване

Средствата са по ОПИК и са насочени към малките и средни предприятия

ФнФ търси посредници за кредитиране за покупки на машини и оборудване
Фондът на фондовете (ФнФ) стартира пазарни проучвания, чиято цел е да бъдат избрани финансови институции, които да отпускат целеви кредити на малки и средни предприятия при частична гаранция от страна на Фонда. Акцент при отпускането на заемите ще е закупуването на ново оборудване и машини, както и покупката на автомобили.

Бюджетът на инструмента е 29 млн. лв. и ще подкрепи нов портфейл от кредити в размер на 41 млн. лв. Тоест до 70% от всеки кредит ще се финансира от Фонд на фондовете. Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации.

Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процедурата ще е в съответствие с целите на ОПИК и особеностите на целевата група.

Консултациите се провеждат от 21 ноември до 12 декември 2019 г. (включително).

След приключване им резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонд на фондовете, съобщават от там.
Коментари: 0