Фонд „Земеделие“ дава 7.5 млн. лв. за имунопрофилактика на животните

С помощта ще се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките

Фонд „Земеделие“ дава 7.5 млн. лв. за имунопрофилактика на животните

Фонд „Земеделие” предоставя 7.5 млн. лв. помощ по схемата за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

Чрез схемата животновъдите ще бъдат компенсирани за разходваните средства, направени за гарантиране здравето на животните, недопускане разпространение на заразни болести в стадата и предотвратяване на зоонози.

С помощта ще се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от програмата.

Помощта ще се предоставя под формата на субсидирани услуги. Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ.

Коментари: 0