Фондът на фондовете осигури 600 млн. лв. за градско развитие

Освен това са избрани фонд мениджъри за 64.7 млн. лв. за насърчаване на стартъпите

Фондът на фондовете осигури 600 млн. лв. за градско развитие

Снимка: Economic.bg/Цветан Петров

Автор: Цветан Петров
Намериха се частни компании, които да осигурят 246.7 млн. лв. финансиране за развитие на градската среда. Техните средства ще бъдат добавени към други 353.3 млн. от Оперативна програма „Региони в растеж“ и така ще бъдат отпуснати общо 600 млн. лв. за градската среда.

Фондът на фондовете, който управлява близо 1.2 млрд. лв. европари, обяви, че днес е финализиран процеса по намиране на финансови посредници, които да осигурят съфинансирането и които да управляват разпределението на евросредствата по Фонда за градско развитие (ФГР). Това обяви изпълнителният директор на Фонда Светослава Георгиева.

Тя отбеляза, че докато през предишния програмен период са били средства за подобряване на градската среда в 7 общини, то сега общините са 39. Те са разделени в три основни региона – София, Север и Юг, за всеки от които са определени финансови посредници.

За София и Юг посредниците ще са Обединение „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация. За регион Север пък са определени „Регионален фонд за градско развитие“, собственост на Societe Generale, "ЕЛАНА Инвестмънт", "ЕЛАНА Холдинг" и „Болкан Адвайзърс“.

Кредитите ще са в размер до 20 млн. лв., като още не е решено точно кои компании ще получат финансиране чрез финансовия инструмент. Георгиева отбеляза, че няма предварителни уговорки кои компании да бъдат кредитирани, а най-важният фактор ще е жизнеспособността на техните проекти.

Въпросният избор на компаниите, които да получат кредитиране, ще бъде обявен наесен. Финансирането е както за частни компании, така и за общински компании и дори цели общини. Средствата ще подкрепят проекти за подобряване на градската среда, като през предишния програмен период такива са били обновяването на парк „Възраждане“ в София, ремонта на централния градски пазар в Стара Загора и реконструкцията на Юнашки салон във Варна.

Извън тези 600 млн. лв. са предвидени още 64.7 млн. за кредитиране на стартъпите. Днес бяха обявени фонд мениджърите, които ще управляват тези пари чрез Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ). Парите са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

С 27 млн. лв. от средствата във Фонда ще се финансират предприемачи в най-ранен етап на развитие на своя бизнес. Европарите ще се управляват от Обединение „Ад-Венчърс“, обединяващо „Клийнтех България“, италианската „Мета Венчърс“, Франческа Натали, Анна Амати, Марияна Хамънова-Рондини и Христо Балинов.

Другите 37 млн. лв. ще са за стартиращи компании, вече постигнали напредък в своето управление. Тези средства ще се управляват от „Некст Тех Венчърс“ (Neveq) с участници Константин Петров, Златолина Мукова, Йордан Зарев и Александър Терзийски.

Така, избирайки посредници за ФГР и ФУНФ, Фондът на фондовете отпуска кредити с над 35% от средствата, които управлява през сегашния програмен период.
Коментари: 0