Г-20 отново насочва вниманието към Facebook Libra

Г-20 отново насочва вниманието към Facebook Libra

Снимка: Pixabay

724 ~ 2 мин. четене
Съветът за финансова стабилност (FSB) към Г-20 предупреди националните регулатори да преразгледат стандартите си и да адресират всички възможни нарушения, до които може да доведат глобалните стабилни монети, като Facebook Libra. 

FSB днес публикува доклад, според който много дейности, свързани със стабилни монети (от английското stablecoin), вече са обхванати от регулаторните рамки, но има и други рискове, за които националните регулатори могат да се окажат неподготвени.

Организацията твърди, че голяма част от технологиите и механизмите, използвани в стабилните монети, са непроверени, което означава, че функциониращите цифрови активи могат да имат скрити уязвимости, които се появяват едва при подготовката им за масово използване.

“Ако потребителите разчитат на “stablecoin” за извършване на редовни плащания, значителни оперативни смущения биха могли бързо да повлияят на реалната икономическа активност”, казва FSB в своя доклад, цитиран от Coindesk. 

Според органът на Г-20 националните регулатори трябва да следят бързите темпове на иновации в сферата на цифровите активи, за да изпробват и да предвидят всякакви слабости или регулаторни пробойни, преди те да влязат в сила. Всички държави членки следва да “изяснят регулаторните правомощия и да преодолеят потенциалните пропуски в своите вътрешни рамки за адекватно справяне с рисковете”. 

Тъй като стабилните монети не познават граници, FSB твърди, че държавите трябва да се координират и да се консултират помежду си относно регулациите. Съвместният подход би могъл да намали “възможностите за междуотраслов и трансграничен регулаторен арбитраж”, се казва в съобщението.

Въпреки че FSB не споменава Facebook Libra по име, в доклада се говори за някои от притесненията, които бяха повдигнати след разкриването на проекта за цифрова валута Facebook през юни. Например, документът предупреждава, че развиващите се икономики могат да попаднат под влиянието на чуждестранните институции, ако стабилните монети заменят местните фиатни валути.

Призивът на FSB за цялостно и прозрачно регулиране на стабилните монети отразява и други съмнения около Libra. По-рано тази година тогавашният изпълнителен директор на Mastercard заяви, че една от причините компанията за обработка на плащания да излезе от Libra Association е свързана с нейния неясен регулаторен статут и дали тя няма да стане убежище за пране на пари и други престъпления.

Подкрепи Economic.bg