Газовата връзка с Румъния готова до края на есента

Интерконекторът е дълъг 25 км

Газовата връзка с Румъния готова до края на есента

„През есента страната ни ще има първата изградена междусистемна газова връзка – тази с Румъния“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която заедно с румънския министър на енергетиката Виктор Влад Григореску провери хода на изграждане на участъка под река Дунав от интерконектора. 

„Всички дейности се изпълняват по график,благодарение на добрата координация между газопреносните оператори на България и Румъния – „Булгартрансгаз“ ЕАД и "Трансгаз" С.А.“, подчерта Петкова. По думите й с изграждането на интерконектора България-Румъния ще се осигури възможност за диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на природен газ. 

Междусистемната свързаност между България и съседните страни ще изпълни един от основните приоритети на Европейския енергиен съюз. Румънският министър Григореску заяви, че завършването на проекта не е лесно, но изрази увереност, че графикът ще бъде спазен.


Интерконекторът България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през река Дунав – основен и резервен газопровод. Тази година „Булгартрансгаз“ ЕАД и "Трансгаз" С.А.“ подписаха договор с австрийската компания Хабау за изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав.

Коментари: 0