Generali регистрира силен ръст на премиите, оперативния и нетен резултат

Застрахователната компания отчита над 10% ръст на печалбата и близо 6% на брутните премийни приходи

Generali регистрира силен ръст на премиите, оперативния и нетен резултат

Снимка: Generali

260 ~ 2 мин. четене
Автор: Дженерали

Оперативният резултат на Групата Generali нарасна до 3 млрд. евро (+10.4%) през първото полугодие на 2021 г., благодарение на положителния принос на животозастраховането, управлението на активи, както и сегмента на холдинга и друг бизнес. Беше потвърден отличния принос на сегмента „Общо застраховане“, казват от компанията.

Брутно записаните премии достигнаха 38 млрд. евро (+5.5%), с повишение както в сегмента „Животозастраховане“ (+5.8%), така и в „Общо застраховане“ (+4.9%).

Силен портфейл в сегмент „Животозастраховане“ с нетен паричен поток от 6.3 млрд. евро (-8.6%).

Отличен марж на новия бизнес и с 4.67% е един от най-добрите в сектора (3.94% за първото полугодие на 2020 г.). Комбинираният коефициент остава стабилен с 89.7% (+0.2 п.п.)

Силен ръст на нетните резултати, които се повишиха до 1.54 млн. евро (774 милиона за първото полугодие на 2020 г.).

Коефициентът на платежоспособност е изключително стабилен при 231% (224% за 2020 г.)

Групата е напът да изпълни целите си за годината и успешно да изпълни стратегическия план „Generali 2021“, казва от компанията.

Днешните отлични резултати потвърждават, че сме напът да постигнем успешно амбициозните цели от настоящия план „Generali 2021“, дори в тази много предизвикателна среда. Значителният растеж, постигнат през първите шест месеца на годината, укрепват позицията на Generali като европейски лидер, благодарение на нашите оперативни постижения, ускоряването на нашите дигитални иновации и качеството на нашата дистрибуторска мрежа“, коментира изпълнителният директор на Група Generali Филип Донет.

Той е категоричен, че компанията ще продължи да напредва с още по-силен акцент върху амбицията да бъде „партньор за цял живот, разчитайки на ентусиазма, страстта и енергията на нашите 72 000 колеги и 165 000 агенти по целия свят“.

„Очакваме с нетърпение да представим новия план в Деня на инвеститорите на 15 декември.“

Подкрепи Economic.bg