Generali започна с отлични резултати 2021 г.

Oпepaтивната печалба за първото тримесечие расте с 11%

Generali започна с отлични резултати 2021 г.

Снимка: Дженерали

220 ~ 3 мин. четене
Автор: Дженерали

Италианската застрахователна група Generali започна отлично 2021 г. – със силен ръст на оперативния и нетния резултат, като затвърди изключително солидната си капиталова позиция, съобщават от компанията. Печалбата от оперативна дейност за първото тримесечие дocтигa 1.6 млpд. eвpo (+11%), пoдĸpeпeна oт пoлoжитeлния пpинoc нa дeлa нa oбщoтo зacтpaxoвaнe, yпpaвлeниeтo нa aĸтиви, ĸaĸтo и други бизнес сегменти.

Oбщитe бpyтни зaпиcaни пpeмии ca дocтигнaли 19.7 млpд. eвpo (+4.2%), с ръст както в сегмента „Живот“ от 5.5%, така и в сегмента „Застраховка имущество и злополука“ с 1.9%. Нетните потоци от животозастраховането достигат 3 млрд. евро (+1%), напълно концентрирани в дялово обвързаните и защитните линии. Най-добър за пазара комбиниран коефициент от 88% (-1.4 п.п.) и отличен марж на новия бизнес при животозастраховането от 4.44% (+0.4 п.п.).

Нетната печалба на групата за периода януари–март е 802 млн. евро при едва 113 млн. евро за първото тримесечие на 2020 г. – тогава повлияно от значителни обезценки на инвестициите и разходите на Извънредния международен фонд за COVID-19.

Солидната капиталова позиция на компанията се потвърждава от коефициента на платежоспособност (234%), благодарение на отличното генериране на капитал и положителните пазарни резултати.

„Групата приключи първото тримесечие на 2021 с отлични резултати, отговарящи на заложените цели, което потвърждава ефективността на стратегията „Дженерали 2021“. Групата продължава да е сред най-стабилните в застрахователния сектор, с отлична капиталова позиция. Ребалансирането на микса от Животозастрахователния бизнес продължава, което ни позволява да запазим отлична рентабилност в сегашната среда на ниски лихвени проценти. Generali продължава да публикува най-добрият Комбиниран коефициент измежду конкурентите си и постигна впечатляващи резултати в Управлението на Активи и други сегменти. Силния ръст в оперативния резултат и нетна печалба демонстрират, че Групата продължава да работи ефективно в макроикономически контекст, който все още изпитва несигурност поради пандемията“, заяви финансовият изпълнителен директор на Група Generali Кристиано Бореан.

На среща в Милано, председателствана от Габриеле Галатери ди Дженола, Съветът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовия отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Брутните записани премии на Групата са се увеличили с 4.2% до 19.7 млрд. евро, подкрепени от развитието на сегмента "Живот", както и възстановяването на сегмента „Застраховка имущество и злополука“. Нетните притоци от сегмента „Живот“, изцяло концентрирани в дялово обвързаните и защитните линии, се върнаха към растеж, достигайки 3 млрд. евро (+1%).

Техническите резерви „Живот“ достигнаха 386 млрд. евро (+ 0.4%). Приспособявайки се към ефекта от деконсолидацията на пенсионни фондове в страните от Централна и Източна Европа, ръстът в техническите резерви на Живот би могъл да достигне до 1.5%.

Оперативният резултат на Групата достигна 1,608 млн. евро (+ 11%), възползвайки се от положителното развитие в Общото застраховане, Управление на Активи и Холдинг и други бизнес сегменти. Приносът на сегмента Живот беше устойчив. Групата също потвърди изключителната си техническа рентабилност, като Комбинираният Коефициент се подобри до 88.0% (-1.4 п.п.), а Новият бизнес Марж до 4.44% (+0.4 п.п.). Оперативният резултат на сегмента за Управление на Активи продължи да расте, главно движен от нарастването на оперативните приходи. Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти също продължи да нараства благодарение на частния капитал и на значителния принос на Banca Generali.

Неоперативният резултат на Групата е  отрицателен в размер на 275 млн. евро (при загуба от 993 млн. евро за първото тримесечие на 2020 г.), от които 19 млн. евро са свързани с неоперативния инвестиционен резултат. Значителното подобрение се дължи на по-ниските обезценки на инвестиции, класифицирани като налични за продажба. Първото тримесечие на 2020 г. също беше повлияно от еднократно плащане от 100 млн. евро към Извънредния международен фонд за COVID-19.

Влиянието на разходите за лихви върху финансовия дълг допълнително се подобри, в резултат на стратегията за оптимизиране на дълга. Вследствие на което нетната печалба се е увеличила до 802 млн. евро (113 млн. евро 1Q2020), което също отразява по-ниската данъчна ставка, която е намаляла от 61,2% на 31,4%. За сравнение, първото тримесечие на 2020 г. беше повлияно от няколко невъзможни за приспадане разходи.

Общите активи на Групата под управление достигнаха 671.6 млрд. евро (+1.1%). Собственият капитал на акционерите на Групата беше значително стабилен, възлизайки на 30.1 млрд. евро (+0.1%). Капиталовата позиция на Групата беше изключително солидна, като коефициентът на платежоспособност е 234%.

Подобрението спрямо края на 2020 г. (224%) се дължи на положителните икономическите промени през периода (като възстановяване на лихвените проценти, narrowing of spreads на италианските държавни облигации и възход на фондовите пазари) и на отличен принос на нормализирано генериране на капитал, нетно от натрупания дивидент за тримесечието (изчислен пропорционално в сравнение с дивидента от предходната година). Нормализираното генериране на капитал остана на отличителните нива от 2020 г. и компенсира въздействието на регулаторните промени в началото на годината (свързани с промяна на EIOPA върху Крайния Лихвен Процент и референтния портфейл).

Коментари: 0