Главният прокурор, медиите и корупцията: ЕК отново каза колко сме зле

Нивото на корупция в публичния сектор остава високо и през последните пет години почти не се е променило

Главният прокурор, медиите и корупцията: ЕК отново каза колко сме зле

Снимка: Pixabay

1304 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Длъжността на главния прокурор в България разполага с необичайно много правомощия в правораздавателната система, които практически са оставени без контрол. Въпреки някои опити за промяна през последните месеци те се провалиха и ситуацията остава същата. Безпокойство предизвиква и липсата на съдебен контрол над решенията на главния прокурор, когато отказва да започне разследване. Това са част от констатациите на Европейската комисия по отношение правомощията на обвинител номер едно в България, поместени в годишния Доклад за върховенството на закона.

Има ли съдебна независимост?

Нивото на съдебна независимост в България остава ниско – като особен напредък няма и той не се е променил особено през последните пет години. Едва 31% от широката общественост в България го счита за „доста или много добър“.

Безпокойство предизвиква и съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет – това е проблем както за Съвета на Европа, така и за различни заинтересовани страни.

Липсата на дигитализация в съдебната система опорочава дори въведената възможност съдебните такси да бъдат намалени за искове, подадени онлайн.

Корупцията

Възприемането сред експерти и бизнес ръководители е, че нивото на корупция в публичния сектор остава високо и през последните пет години почти не се е променило. Европейската комисия посочва, че въпреки засилена разследваща дейност, липсват окончателни присъди за корупция на високо ниво, т.е. липсват резултати.

Медиите

Липсата на прозрачност на собствеността върху медиите остава причина за безпокойство в България, изтъква ЕК в доклада си.

Въпреки редовни актуализации на публичния регистър на CEM на посочените линейни и нелинейни медийни услуги данните за собствеността на медиите все още не са напълно разкрити публично“, се посочва в доклада.

Някои заинтересовани страни изразиха опасения, че проблемът с прозрачността на медиите може да бъде утежнена от значителната концентрация на новинарски медии, състояла се през 2020 г. Политическата намеса в медиите продължава да бъде актуален въпрос, а работната среда и безопасността на журналистите продължават да пораждат безпокойство.

Пандемията е повлияла негативно на медийния плурализъм и няма мерки, създадени в пряка подкрепа за медийния сектор.

Подкрепи Economic.bg