Глобите за кражба на вода ще бъдат увеличени 10 пъти

До два месеца ще е готов новият Закон за ВиК

Глобите за кражба на вода ще бъдат увеличени 10 пъти
Промените в Закон за водоснабдяването и канализацията ще са готови до два месеца и с тях трябва да се решат съществени проблеми в отрасъла. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в интервю за ТВ Европа. Той обясни, че законопроектът ще бъде подложен на широко обществено обсъждане.

В него е записано, че санкциите за некоректните потребители ще бъдат увеличени 5 пъти. „За тези, които не плащат и откажат да бъде монтиран водомер, ще се предвиди възможността услугата да не бъде предоставяна и те да бъдат изключвани от водопреносната мрежа. За да се обезпечи достъпът им до вода, ще бъдат осигурени алтернативни възможности – чрез обществени водоизточници“, коментира Нанков.
Той коментира още, че осигуряването на вода за социално уязвимите потребители може да бъде обвързано и с посещаването на образователни институции от техните деца, като това също ще бъде подложено на обществена дискусия.

Регионалният министър напомни, че реформата във водния сектор е заложена през 2009 г., по време на първия мандат на кабинета „Борисов“, като в нея е определен праг на социална поносимост - цената на услугата по водоснабдяване от 2.5% от средните доходи на потребителите. В законопроекта за ВиК този праг се запазва и цената няма да нараства над него. За социално най-уязвимите потребители ще бъдат гарантирани безплатно до 1.5 куб. м вода на месец, което се равнява на 50 литра на ден. Ще има плавна скала с конкретни стимули и бонуси за другите социално уязвими групи, които плащат задълженията си към операторите.
Коментари: 0