800 хил. лв. изплатени авансово на рибарския сектор

Те са за преработвателно предприятие, туризъм и обучение на водолази

800 хил. лв. изплатени авансово на рибарския сектор
324 ~ 1 мин. четене

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати авансово 792 хиляди лв. по две мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).  

С проекта по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” ще се модернизира рибопреработвателно предприятие във Варна. Проектът ще бъде осъществен на три етапа, като общата инвестиция по договор е в размер на 1 108 175 лв. Стойността на одобрената субсидия по него е 664 905 лв, а авансовото плащане е в размер на 332 452 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 60% от одобрената субсидия. От тях 75% се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а останалите 25% са от държавния бюджет.

По мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” ще се изпълняват четири проекта, по които е направено авансово плащане на обща стойност 460 хил. лв. Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“ работи по създаването на информационен център за популяризиране на туризма, природното, културното и историческо наследство. 

Друг от проектите включва провеждане на сертифициращи курсове за обучение на водолази любители. По мярка 4.1 се реализира и проект „Подобряване на инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм чрез изграждане на рибарник за любителски риболов в землището на с. Юнак, Община Аврен“.Подкрепи Economic.bg