17 хиляди безработни са намерили работа през февруари

В сравнение с февруари, предходната година, равнището на безработицата намалява с 1.2 процентни пункта

17 хиляди безработни са намерили работа през февруари
3575 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова
Равнището на безработицата през февруари 2015 г. е 11% - с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо януари 2015 г., съобщи Агенцията по заетостта. В сравнение с февруари, предходната година равнището на безработицата е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 361 176 безработни лица. Те намаляват с 2 788 лица спрямо януари 2015 г. Това е най-големият спад от 2008 г. насам, за февруари в сравнение с месец януари. На годишна база, в сравнение с февруари 2014 г., безработните са значително по-малко – с 39 767 лица.

В бюрата по труда са заявени 13 526 работни места в реалната икономика, които са с 1 513 места повече от предходния месец и с 1 066 места повече спрямо февруари 2014 г.

В частният сектор са обявени 9 098 свободни работни места – 67.3% от всички заявени места, като относителният дял нараства с 11.8 процентни пункта.

През февруари 2015 г.  най-много свободни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 392 места), търговията (2 013 места) и от хотелиерство и ресторантьорството (1 217 места).

Започват да нарастват местата в сезонно зависимите дейности. Най-много се увеличават местата спрямо януари 2015 г. в хотелиерството и ресторантьорството (с 836 места), в преработващата промишленост (със 764 места), в селското, горското и рибното стопанство (с 685 места) и в търговията (с 628 места).
Коментари: 0