Хора с увреждания могат да получат 8000 лв. за адаптиране на автомобил

Собственици на сгради пък могат да кандидатстват пред МТСП за суми между 10 и 100 хил. лв. за рампи, платформи и асансьори

Хора с увреждания могат да получат 8000 лв. за адаптиране на автомобил

Снимка: PxHere

3776 ~ 2 мин. четене
Български граждани с увреждания ще получават до 8000 лв. от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), за да преустроят автомобила си така, че да е по-достъпен за тях, обяви ведомството. Между 10 и 100 хил. лв. пък ще се предоставят за адаптиране на жилищни сгради за нуждите на хората с увреждания.

Средствата ще се отпускат по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, като заинтересованите лица могат да подават проектни предложения от днес до 12 май.

Стойността на всяко проектно предложение по компонент „Лична мобилност“ (за адаптирането на автомобил) ще се определя въз основа на документи, които съдържат техническите и финансовите параметри за необходимото изменение на конструкцията на автомобила. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще получат и финансиране за курс за шофьорска книжка.

Право да кандидатстват по програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на медицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници. Те трябва имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.

По компонент „Достъпна жилища“ ще се отпускат между 10 и 100 хил. лв., предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По него ще могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице.

Проектни предложения за адаптиране на сгради към нуждите на хората с увреждания могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в жилищни сгради, в които има човек с трайно увреждане, който се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg