Хората, които работят от сърце

Добрият екип се познава по добрата спойка и по високите върхове, които покорява

Хората, които работят от сърце

Всяка компания се стреми към своя успех в условията на засилващата се конкуренция в този глобализиращ се свят. Но едни успяват повече от други. Защо? Със сигурност има много отговори на този въпрос, тъй като са много факторите, които влияят на високите резултати. В това число – късметът, шансът, добрата случайност, улучването на точния момент и на точното място. Ще чуем бизнес лидери да казват, че хората правят компаниите и че фокусът трябва да бъде върху тях – както хората от екипа, така и клиентите. Безспорно хората са сърцето на компаниите и те ще работят от сърце, ако компаниите създадат необходимите предпоставки.


Белег

 Кое би изтласкало конкурентното надмощие на едно предприятие – стратегиите, технологиите, финансите или маркетингът? А може би екипът? В ерата на бурно развиващи се технологии и дигитална свързаност екипната работа е в състояние да държи на висота конкурентното предимство на даден бизнес. Ако компанията разполага с добре работещ екип, който в зависимост от големината й, може да е сбор от много екипи, то тя ще изработи и адекватна стратегия за развитие, маркетингът и продажбите ще вървят успешно, щом технологиите са на висотата да произвеждат търсени продукти и услуги. Работата в екип е основен белег, когато една организация просперира, но и когато потъва.

Необятните възможности

Често хора или компании са изправени пред на пръв поглед непреодолими предизвикателства, които изглеждат като голяма планина, която не може да бъде изкачена. Хората си казват, че няма начин да успеят, те си мислят, че не знаят и не могат достатъчно, че препятствията пред тях са твърде големи. Но благодарение точно на екипа, когато може да се опреш на него, тръгваш стремително напред. Качваш първия хълм, после следващия и накрая изкачваш и планината. Много пъти във всяка компания е имало ситуации, в които е изглеждало, че няма да се намери решение. Но когато хората преодолеят задръжките и опитат, нерядко те успяват. Затова когато в редица трудни ситуации екипите съумеят да се справят, бизнес лидерите им започват доста повече да вярват в техните възможности.

Фокус

Умение е да се създаде атмосфера, в която катализират подходящи политики за растеж и добри практики. Това помага на бизнеса да се справи със значителните предизвикателства при убийственото темпо, страхотната конкуренция и голямата като мащаб комплексност. Също толкова решаващо значение има и фанатичният фокус върху клиентите. Когато клиент потърси съдействие и дори проблемът да не е в конкретния продукт, компанията може да опита да му помогне. Защото той се нуждае от решение, а не иска да чуе как нещо не може да стане. И той ще оцени, ако компанията успее да му помогне. И ако наистина се справи добре, клиентите й стават най-големите й посланици. Така тя ще разполага с армия от маркетолози и отдел „Продажби“, които може да се простират и по цял свят. Това е ключов момент и постави ли се фокус върху екипа и клиентите, би трябвало успехът в по-малка или в по-голяма степен да дойде.

Сила

Обикновено успешните бизнес лидери, на които не им липсва гъвкавост и усет за хората, умеят да ценят силните качества на служителите в компанията. Те се фокусират върху позитивното, а не върху негативите, защото всеки си има своите криви страни. Освен това те намират и начин да „изправят“ слабостите или поне да ги тушират. Единството от различни характери и талант дава не само цвят, но то е и полезно, тъй като хората се допълват. Мениджърите също имат своите особености, но когато между тях има сговор в името на общата цел, те лесно и бързо си разпределят отговорностите. Така успяват да постигат по-висок резултат. И ако онова, което правят, им е по сърце – на тях и на хората в екипа, както се казва, няма да им се налага да работят нито един ден.

Доверие

Важен момент за всяка компания е доверието. Никой, който е начело, не може да свърши всичко сам. Затова е умение да се делегират отговорности. Разбира се, на хора, които са добре подбрани и може да им се гласува доверие. Дори и тогава, когато някой допусне някаква грешка, е по-добре да не се отправят упреци. Няма нужда и от твърдения „Аз можех да го направя по-добре“. Нека да взимаме поука от грешките, за да се избягват, а не да се повтарят. Комфортно е, когато знаем, че всеки в екипа дава всичко, на което към момента е способен. И когато имаме свобода на решенията и на действията, се отключва креативността и се правят повече експерименти и иновации. Така всеки става по-дързък и това се отразява на работата му. И в крайна сметка успехите не само не закъсняват, но и към всеки успех се прибавя нов.

Спойка

Когато хората в екипа гребат в една посока, компанията може да вземе преднина – в това число на нови пазари и при силна конкуренция.  Ще чуем какви ли не правила за изграждане на успешни екипи. Колкото и внимателно да ги подберем, колкото и прецизно да ги прилагаме, алхимията между хората може и да не се получи. Защото хората, а не правилата сами по себе си правят екипа.

Ето например три правила:  Работи със силни хора, не прави компромис с качеството, създай добри условия за работа и ги подобрявай постоянно. Кратко, точно и ясно казано, но ключът към успеха включва и качеството на самата сглобка. Когато се получи нужната спойка между хората, когато те имат свободата да творят и да дават максимума от себе си, когато се намери и формулата за висока ефективност на екипа, то и резултатите ще са налице. В изграждането на успешния екип се инвестират много време и енергия. После това се отплаща многократно. Стига да съумеем да го предпазим от появата на центробежни сили, които може да се появят и поради по-примамливи кариерни перспективи.

Успешните екипи, събрани в това издание, разкриват детайли от своята „магическа“ спойка, която те умело превръщат в свое конкурентно предимство.

Коментари: 0