ICGB удължава срока за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Според дружеството осъществяването на избора е приоритетно за спазването на ключови дати

ICGB удължава срока за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Компанията, която подготвя изграждането на българско-гръцката газова връзка „Ай Си Джи Би“ АД удължава срока за подаване на оферти за обществената поръчка за избор на инженер-консултант за проекта. Търгът ще продължи до 15 януари 2018 г., а първоначално обявеният краен срок беше 19 декември 2017 г. Той е съобразен със законоустановения минимален срок от 35 дни съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Според дружеството причината е нарастващият брой получени заявления за удължаване на срока. Според „Ай Си Джи Би“ тази стъпка ще допринесе за нивото на конкуренцията и е в интерес на възложителя. „За успешната реализация на проекта е от първостепенна важност да се избере инженер-консултант в най-близко бъдеще.”

Осъществяването на избора е приоритетно за спазването на ключови дати, заложени в Пътната карта за изпълнение на проекта.

Предмет на обявената обществена поръчка за избор на инженер-консултант е с цел съдействие на възложителя за реализацията на проекта IGB от провеждането на търговете и по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори.

Коментари: 0