Икономическото възстановяване на ЕС увеличава нивата на парникови газове

Сред секторите, които са отговорни за това са производството и строителството, електроснабдяването и селското стопанство

Икономическото възстановяване на ЕС увеличава нивата на парникови газове

Снимка: Unsplash

436 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

За първи път европейската статистическа служба Eurostat публикува оценки за тримесечните емисии на парникови газове в ЕС, включително разбивка на емисиите по икономическа дейност. Прогнозите обхващат всички тримесечия от 2010 г. до второто тримесечие на 2021 г. и ще се публикуват редовно всяко тримесечие отсега нататък. Това е част от усилията на Eurostat да предостави повече и по-добра представа за зеления преход на ЕС към целта да бъде континент с нулеви емисии до 2050 г.

Публикуваните данни показват, че емисиите на парникови газове през второто тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 18% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това до голяма степен се дължи на ефекта от икономическото възстановяване след рязкото намаляване на активността през същото тримесечие на 2020 г. поради кризата с COVID-19.

Службата заяви, че емисиите възлизат на еквивалентни 867 милиона тона въглероден диоксид (CO2-екв.) през периода от април до юни тази година, което е рязко увеличение в сравнение със същия период на миналата година, когато локдауните в региона доведоха вредните емисии до най-ниските им нива, регистрирани някога.

През второто тримесечие на 2021 г. икономическите сектори, отговорни за повечето емисии на парникови газове, са производството и строителството (34% от общия брой), електроснабдяването (19%), селското стопанство (14%), транспортните услуги (8%) и услугите различни от транспорта (8%).

Домакинствата са отделили 101 милиона тона CO2-екв за своя транспорт (12%) плюс 52 милиона тона CO2-екв за отопление и други цели (6%).

Данните сочат, че емисиите на парникови газове през второто тримесечие на 2021 г. се увеличават спрямо същия период на предходната година във всички сектори. Емисиите от домакинствата за отопление се увеличават с 42%, а за транспорт - с 25%. Емисиите от производство и строителство се увеличават с 22%, транспортни услуги с 18%, доставка на електроенергия със 17% и услуги, различни от транспорт, с 13%. Емисиите от селскостопанския сектор остават почти непроменени (+0.2%)

Въпреки ефекта от икономическото възстановяване между второто тримесечие на 2020 г. и 2021 г., дългосрочната тенденция на емисиите на парникови газове в ЕС показва стабилно намаляване.

Официалният мониторинг и докладване на климата съгласно правилата на ООН предоставя годишни данни за напредъка на ЕС към неговите цели. Най-новите данни, установени съгласно правилата на Конвенцията на ООН за изменението на климата (UNFCCC), показват, че през 2020 г. вътрешните емисии на парникови газове в ЕС са намалели с 31% спрямо нивата от 1990 г.

Инвентаризацията на ЕС се изготвя от Европейската агенция по околна среда от името на Комисията и се представя на РКООНИК всяка пролет. Периодът, обхванат от инвентаризацията, започва през 1990 г. и продължава до 2 години преди текущата година (например през 2021 г. инвентаризациите обхващат емисиите до 2019 г.).

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg