„Информационно обслужване“ най-после внедри система за управление на бизнеса

Компанията е закупила лиценз за продукт на Microsoft

„Информационно обслужване“ най-после внедри система за управление на бизнеса

Държавната информационна компания „Информационно обслужване“ АД, която обслужва всички министерства и ведомства, както и много общини, най-после е внедрила система за управление на бизнеса (ERP система). От дружеството съобщиха, че са закупили лиценз за продукт на Microsoft, който трябва да повиши ефективността на управление на нейните финансови, човешки и материални ресурси.

Причината за избор на Microsoft Dynamics NAV е големия мащаб на дейността на компанията и необходимостта от повишаване на ефективността при управлението на ресурсите, коментират от дружеството, без обаче да казват колко са платили за лиценза.

Благодарение на въведената система „Информационно обслужване“ АД ще управлява ефективно всички процеси, свързани с осъществяване на счетоводната дейност, управление на склад, съставяне и управление на бюджети по звена и проекти, както и управление на паричните потоци в дружеството. Нейното прилагане спомага за оптималното проследяване, управление и отчитане на договорите и проектите на компанията във всеки етап от изпълнението им.

При внедряването на ERP решението е бил разработен специфичен модул за управление на човешките ресурси, който съхранява и систематизира информация за над 500 служители на дружеството и му помага да управлява всички дейности, свързани с неговия най-ценен капитал. 

Коментари: 0