Инспекцията по труда е поискала несъстоятелност на 55 фирми

Причината е забавени заплати

Инспекцията по труда е поискала несъстоятелност на 55 фирми

Снимка: Economic.bg

5008 ~ 1 мин. четене

Инспекцията по труда получи правомощие да обяви в несъстоятелност 55 фирми, които бавят възнагражденията на 1/3 от работниците си с повече от два месеца. През първите три месеца на 2019 г. сумата на установените от контролните органи забавени възнаграждения е 3,8 млн. лв., или почти наполовина по-малка в сравнение със същия период на 2018 г., когато забавените вънаграждения са били 8,2 млн. лв. 

След намесата на Инспекция по труда са изплатени 2,9 млн. лв. Средният брой на ощетените работници през тази година е 2208, а през миналата година е бил 4191 души. 

Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 8 дружества е открито производство по несъстоятелност според решенията на първа инстанция. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените възнаграждения. Една е оттеглена от ИА ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и една е спряна поради подадена искова молба от друг кредитор. 

Съдебните решения създават възможност потърпевшите лица да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

В периода от гласуването на законодателните промени в края на 2017 г. до влизането им в сила на 31 март 2018 г. над 70 предприятия, за които в рамките на контрола беше установено, че попадат в хипотезата за иницииране на откриване на производство по несъстоятелност, изплатиха в пълен размер възнагражденията на своите работници и служители, за да не бъде подадена искова молба от Инспекцията.

Коментари: 0