ИПИ: Различията между областите в страната се задълбочават

Държавните политики не адресират проблемите на регионите

ИПИ: Различията между областите в страната се задълбочават
332 ~ 3 мин. четене

Едва 9 области са достигнали предкризисното си ниво на БВП до 2012 г. и това са София (столица), София - област, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Пазарджик, Велико Търново, Добрич и Разград. Възстановяването на областите в България от икономическата криза през 2009 г. се ускорява, но с различни темпове в отделните области.  

Това сочат данни на изследването на Института за пазарна икономика „Регионални профили: Показатели за развитие”, което се провежда за четвърта поредна година. Анализът включва два вида индикатори – за икономическо и социално развитие в 63 на брой категории, предаде репортер на Economic.bg. За изследването са използвани данни на НСИ.

Изолирани от възстановяването остават някои области в страната и всички те се намират в Северна България – Видин, Враца, Ловеч и Силистра, коментира Десислава Николова. По думите ѝ за пореден път се потвърждава разделителната линия между по-изостаналия Север и по-развития Юг. Икономически по-развитите области имат по-добро представяне по отношение на образованието и демографските показатели, но в същото време престъпността там е по-висока, сочат резултатите от изследването. В голяма степен се наблюдава отказ от реформи, а там, където се правят някакви промени, те са насочени главно към големите градове и не отразяват регионалните особености в страната. Средства обаче трябва да се дават и на по-малките области, коментираха експертите.  

Наблюдават се 6 поредни тримесечия на ръст на пазара на труда, като 2014 г. е най-силната, заяви Явор Алексиев. Нараства броят на областите, в които едновременно има ръст на заетостта и спад на безработицата, допълни той.

Коефициентът на заетост нараства в 19 от 28-те области, но в повечето е далеч от нивата си преди кризата. Извън положителния пример остават области в Северна България като Видин, Враца, Ловеч и Силистра. Тези области, с изключение на Ловеч, се характеризират и с високи коефициенти на безработица. В област Ловеч пък се наблюдава много ниска икономическа активност на населението.

Основни рискове пред трудовия пазар остават невъзможността на предприятията да намерят подходящите им кадри, както и повишаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове, заяви Алексиев.

Област Бургас е шампион по преки чуждестранни инвестиции след кризата, коментира Десислава Николова. Към 2013 г. те са 4 пъти над нивата от 2008 г. Сред възможните причини за това са „Лукойл Нефтохим” и многото на брой кол центрове. Атрактивни за инвестиции се явяват още Пловдив, София, Стара Загора и Пазарджик. 

В тази връзка интересно е, че някои области компенсират частните инвестиции след 2009 г. с европейски средства. Пример е област Ловеч, която е на трето място по усвояване на европейски средства – близо 1000 лв. на човек от населението. В същото време водещи центрове като София, Варна, Стара Загора и Пловдив показват относително слабо усвояване. Габрово и Бургас пък са лидери по усвояване на европейски средства.

Има напредък в областта на услугите на едно гише, но в голяма част от общините няма електронни услуги, посочи Николова. За първа година в изследването се разглежда и развитието на кадастъра. Картината там не е много добра, като към 2014 г. покритието е по-малко от 1/5. Единствено в областите София и Ловеч се наблюдава добро кадастрално покритие.

„Социалното развитие има пряка връзка с икономическото развитие на съответната област“, допълни Николова. Анализът потвърждава, че икономически силните области са тези с по-добра демографска ситуация.

Изключение от зависимостта показват Сливен и Кърджали. При Сливен обяснението може да се търси във високата раждаемост – 12,4 промила през 2014 г., при Кърджали – необичайно високия механичен прираст, дължащ се на големия брой заселели се в областта. Така макар и с положителни демографски тенденции двете области са със слабо икономическо развитие.

Едва 6 области в страната се оказват привлекателни за заселване. Това са: Варна, Бургас, София (град), Кърджали, Стара Загора и Хасково.

„Видно е, че икономически по-слабо развитите територии се характеризират с по-слабо представяне в сферата на образованието”, заяви Николова. Силистра, Монтана, Разград и Сливен получават най-ниска оценка. Проблемите там са: висок дял на отпадналите от училище, слабо представяне на матурите, липса на висши учебни заведения или на много студенти и др. Изключение тук прави Велико Търново, което има висока оценка на образованието, но в същото време икономиката не е силна.

В тазгодишното изследване е включен и още един важен индикатор – оценка на сигурността и правосъдието. По-развитите области показват повече проблеми в работата на правосъдната система и повече престъпления, заяви Николова. Областите София (град), Благоевград, Бургас и Варна са на дъното на класацията за сигурност. Съдебната система е ефективна в области като Ловеч, Силистра, Кърджали и Смолян. Габрово е сред добрите примери за изключение. Там икономическото развитие е високо и съдебната система е ефективна. 

Подкрепи Economic.bg