Исканията за детски надбавки ще се подават по график

Всички родители, които са подали документи преди 28 юли 2015 г., трябва да подадат нови декларации

Исканията за детски надбавки ще се подават по график
Агенцията за социално подпомагане вече е определила график, в който родителите трябва да подадат заявления за отпускането на месечни помощи за деца за тази година. Първият краен срок е 31 януари (виж графика по-долу). 
 
Всички родители, които са подали документи преди 28 юли 2015 г., трябва да подадат нови декларации, за да продължат получаваните семейните помощи. 
 
От тази година са в сила нови разпоредби, според една от които ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала без брак, а не само на единия. Освен това размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., а с три - 130 лв.  
 
Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г., няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила.  
 
График: 
 
1. До 31 януари 2016 г.  подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.; 
 
2. До 29 февруари 2016 г. –  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.; 
 
3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г. 
 
Родителите, живеещи без сключен граждански брак, трябва да подадат ново заявление, което представлява декларация с всички необходими документи, напомня Агенцията за социално подпомагане. Те са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната.  
 
В срок до 30 дни от получаване на информацията, съответната дирекция "Социално подпомагане" ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството, уточнява агенцията.
Коментари: 0