IT и компютърни науки носят най-високи доходи на завършилите студенти

Излезе 9-ото издание на рейтинговата класация на университетите в България

IT и компютърни науки носят най-високи доходи на завършилите студенти

Снимка: ВУЗФ

Информационните технологии, компютърните науки, телекомуникациите и математиката се оказват специалностите, носещи най-високи доходи на завършилите студенти в България. Това сочат данните от сравнението на облагаемия доход на завършилите различните професионални направления в страната за последните 5 години. Цифрите са от 9-ото издание на Рейтинга на висшите училища в България на Министерството на образованието и науката (МОН).

От цифрите е видно, че най-висок облагаем доход - средно 4193 лева, получават младите хора, завършили "Информатика и компютърни науки" в СУ "Св. Климент Охридски".

На второ място по доходи е специалността "Администрация и управление" на Американския университет в България с 3531 лв.

Третото място заема отново ИТ специалност - "Информатика и компютърни науки" в Нов български университет с 3438 лева среден облагаем доход на завършилите в последните 5 г.

Видно е, че ИТ и компютърните науки, както и математиката и икономиката носят едни от най-високите доходи на завършилите. Данните от рейтинга показват, че най-много студенти у нас има в УНСС - 20 397. На второ място е Софийският университет с 18 870, и на трето - Пловдивският университет "Пайсий Хилендарски" с 15 814 студенти.

По скалата от 0 до 10 за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на първо място се нарежда Медицинския университет в София с оценка от 9,68, следван от УНСС с 9,66 и Аграрен университет-Пловдив с 9,61. Софийският университет е на 4-а позиция също с 9,61 точки.
Коментари: 0