IT отделът на Агенцията по вписванията не е получил бонуси

На 635 служители са изплатени допълнителни възнаграждения в размер на 600 хил. лв.

IT отделът на Агенцията по вписванията не е получил бонуси

Агенцията по вписванията не е изплатила бонуси за последното тримесечие на директора и експертите от дирекция „Информационно обслужване и технологии” (ИОТ), под чиято отговорност е работата на Търговския регистър. Това става ясно от съобщение на Агенцията по вписванията по повод информацията на вестник „Сега”, че служители в звеното са получили допълнително възнаграждения за периода, в който регистъра спря да работи.

„Изплащането на бонуси в Агенция по вписванията е следствие от показани добри резултати на служителите и начин да ги мотивираме да продължават да работят ефективно. Отговорните за срива на Търговския регистър – Директорът и експертите от Дирекция ИОТ, не са получили ДМС за последното тримесечие. Нека не забравяме, обаче, че останалите служители на Агенцията не са спирали работата си, дори и по време на срива”, коментира изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева.

От позицията става ясно, че съгласно Наредбата за заплатите на служителите, Агенцията по вписванията е дала бонуси на служителите в държавната администрации и Вътрешните правила за заплатите в Агенция по вписванията. „Сумата, изплатена в последното тримесечие на 2018 г. е в размер на 599 007 лв. Тя е разпределена според индивидуална оценка на всеки от общо 635-те служителя на агенцията. Средномесечният фонд "Работна заплата" на Агенцията по вписванията е в размер на 813 034 лв.”, пише в съобщението.

„Дори и по време на срива на Търговския регистър, работата в цялата Агенция не е спирала. След инцидента, работата в институцията е с по-голям интензитет от обичайния и се работи и в извън работно време. Към момента Агенцията се произнася в срок по всички постъпили вписвания, като е преодоляна забава от 20 дни”, обясняват от Агенцията.

Козарева добавя, че всеки работодател търси начини да стимулира служителите си, а в държавната администрация механизмът това да се случи са допълнителните възнаграждения от икономии, които могат да се изплащат до 4 пъти в годината.

Малко по-късно случаят коментира и министърът на правосъдието Цецка Цачева, която каза, че ще бъде направена проверка на бонусите на служителите и ако има нарушения ще бъде "безкомпромисна". 

Агенцията по вписванията администрира четири регистри – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Коментари: 0