Износът на България се свива

От началото на годината са изнесени стоки за 25.8 млрд. лв.

Износът на България се свива
Износът на България намалява с 3.1% през първите седем месеца на годината, показват данните на Националния статистически институт до края на юли. От началото на годината са изнесени стоки на обща стойност от 25.8 млрд. лв.

Най-сериозен е ръстът в сектор "Разнообразни готови продукти" с 26.5%, а най-голям спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" с 35.2%.

За същия период експортът също спада с 15% и достига 8.3 млрд. лв.. Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Китай, Сърбия, Русия и САЩ, които формират малко повече от половината от износа за трети страни. 

Вносът през седемте месеца общо от всички страни също спада с 6.5% спрямо година по-рано и е за общо 28.2 млрд. лв.

Вносът от трети страни за седемте месеца спада с 16% за година и е за 9.3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. 

Най-голям ръст при вноса има в сектора "Разнообразни готови продукти" с 18.1%, а най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация". 
Коментари: 0