Източноевропейците са склонни да плащат безкасово

Изследване на Mastercard показва, че хората биха променили навиците си като мярка срещу сивата икономика

Източноевропейците са склонни да плащат безкасово

Снимка: Pixabay

Над 80% от източноевропейците се отнасят негативно към сивата икономика и биха насърчили правителствата си да се борят срещу нея. Това се вижда от проучване на Mastercard върху информираността и отношението на обществото към сивата икономика.

Изследването е извършено от IPSOS в 10 държави в Източна Европа (Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния).

Също така, изследването показва, че в момента, в който гражданите на тези държави осъзнаят, че безкасовите плащания и вземането на касови бележки помагат в борбата срещу търговските измами, те са склонни да променят навиците си при пазаруване.

В почти всички държави, които покрива проучването, повечето граждани са наясно със сивата икономика и я приемат като отрицателно явление. Мнозинството (69%) разбира, че сивата икономика води до намаляване на средствата, предназначени за обществени услуги като образование, здравеопазване и пътна инфраструктура.

Над 70% осъзнават, че прикриването на доходи от данъчните инспекции има негативно въздействие върху растежа на икономиката и води до нелоялна конкуренция. Над 80% от потребителите биха призовали правителствата си да предприемат действия за борба със сивата икономика (вариращи от 72% в Полша до 92% в България и 93% в Босна и Херцеговина).

Потребители, незапознати със своята роля в борбата със сивата икономика

Запитаните потребители разбират, че с нерегистрирането на всички или на някои от трансакциите с цел избягване на данъци, допринасят за растежа на сивата икономика. Въпреки това, проучването на Mastercard сочи, че много от тях не осъзнават, че собствените им навици при пазаруване могат да доведат до положителна промяна. Почти половината от запитаните (45%) вземат касови бележки само, когато знаят, че може да им потрябват.

Освен това, те не са запознати с това, че електронните плащания могат значително да помогнат в борбата със сивата икономика. Само 37% от запитаните идентифицират разплащането с карта, вместо с пари в брой, за един от начините за борба със сивата икономика. В Унгария едва 13% са отговорили по този начин, което е едно от най-ниските нива на информираност в Източна Европа.

„ЗА“ електронните плащания

След като потребителите разберат, че промяната в тяхното собствено поведение при пазаруване може да помогне в борбата със сивата икономика, те са съгласни да го направят. Близо 80% от запитаните са склонни по-често както да извършват плащанията си електронно (от 60% в Словения до 85% в Румъния; средно 76% за Източна Европа), знаейки, че електронните трансакции помагат за намаляване на сивата икономика, така и да вземат касови бележки при всяко плащане (от 71% в Чехия до 94% в България; средно 86% за региона).

Според проучването на EY „Намаляване на сивата икономика чрез електронни разплащания“, поръчано от Mastercard през 2016 г., пасивното поведение е причина за най-голям дял от сивата икономика в района на Източна Европа. Потребителите остават „пасивни“ в усещането, че не получават никакви преимущества, а често дори не са запознати с това, че търговецът не отчита продажбите пред данъчните служби.

Джордж Саймън, Президент на Mastercard за Централна и Източна Европа, заяви: „Нашето изследване показва, че потребителите в Централна и Източна Европа всъщност са съюзници на правителствата в борбата срещу сивата икономика. Въпреки това, те често не знаят, че собствените им навици при пазаруване могат да доведат до промяна. Само когато разберат връзката между регистрирането на ежедневните им покупки и възможностите да получат предимства от по-добри обществени услуги, са съгласни да променят навиците си при пазаруване. Следователно, има нужда от засилени образователни дейности, за да се увеличи информираността на гражданите за тяхната собствена роля в намаляването на сивата икономика. Безкасовите плащания изглежда са ефикасен начин за постигането на тази цел, като потребителите ги намират за бързи, удобни и безопасни за разплащания.“

Новото изследване разкрива още, че високото ниво на информираност относно сивата икономика води до по-големи очаквания от правителствата да се борят срещу нея. В тези държави (Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Хърватия), запитаните смятат, че потребителите трябва да участват в борбата със сивата икономика, като ограничат възможностите на бизнеса да прикрива доходите си. 

Коментари: 0