Извънредната ситуация сви приходите на общините с над 40%

Загубите се изчисляват на общо 159 млн.лв., като до края на май очакванията са да минат 200 млн.лв.

Извънредната ситуация сви приходите на общините с над 40%

Снимка: Economic.bg/Краси Свраков

776 ~ 3 мин. четене

Приходите на общините в България през периода на първия месец на извънредно положение, март-април, са намалели с 41% в сравнение със същия период на миналата година. Това показва проучване на Националното сдружение на общините, проведено сред 82% от тях. Най-голям е сривът в постъпленията от данъци в големите общини, които са областни центрове - между 44 и 46%.

„Загубите“ се изчисляват на общо 159 млн. лв., като до края на май очакванията са да минат 200 млн. лв. В същото време общините са успели да намалят разходите само с 44 млн. лева спрямо същия период на миналата година.

Поради липсата на прогнозируемост в прилагането на противоепидемичните мерки е невъзможно разходите да бъдат ограничени със същите темпове, с каквито намаляват постъпленията, общините успяват да ограничат разходите си към края на м. април 2020 г., спрямо същия период на 2019 г., едва с 44 млн. лв. Съкращаване на разходите за местни дейности и намаляване обема на дофинансиране към м. май не се очаква, а напротив – прогнозите са за ръст на разходите с над 242 млн. лв., спрямо същия период на предходната година (март-май)“, се казва в доклада на сдружението на общините.

Пари за справяне със заразата

В изпълнение на препоръките на здравните власти общините разходват около 0.4% от постъпленията от собствени приходи за изпълнението на противоепидемични мерки. Разходите за тези нови и непланирани дейности за м. март и април 2020 надхвърлят 6 млн. лв., а към края на м. юни се очаква да достигнат 18 млн. лв., прогнозират от Националното сдружение на общините.

Данните показват отчетлива тенденция на формиране на траен дефицит по общинските бюджети в резултат на въведеното извънредно положение и наложените ограничения с цел ограничаване разпространението на заразата с коронавируса, който към края на м. май се очаква да  надхвърли 77 млн. лв.

Прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица. Заетите в местни дейности и общински предприятия са над 36 хиляди души, чиито заплати и осигуровки се финансират от собствените приходи на общините.

Очакванията за намаление на приходите на общините и през 2021 г., и 2022г.

Изводите от проучването и изведените тенденции се подкрепят и от данни на международно ниво. Според неотдавнашен анализ на териториалното измерение на кризата, подготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), натискът върху поднационалните бюджети ще бъде съществен в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. 

Междувременно, приходите на местните власти ще бъдат ограничени - от намалените приходи от данъци, такси или активи. Смекчаването на финансовото въздействие и подпомагането на поднационалните власти ще е от основно значение. Очакванията на ОИСР са за съществено намаляване на местните приходи през 2021 г. и дори и през 2022 г., както от данъци, така и от други собствени източници.

Значителното намаление на приходите, съчетано с непрекъснато увеличаване на разходите, според ОИСР може да доведе до голяма задлъжнялост на местно ниво. Бъдещата финансова стабилност на поднационалните власти ще зависи значително от нивото на извънредната подкрепа от страна на централните правителства, са казва в анализа на ОИСР.

Подкрепи Economic.bg