Кабинетът слага горна граница на таксите за вписване

Досега максималната й стойност достигаше 0.1% от цената на иска

Кабинетът слага горна граница на таксите за вписване
Служебното правителство иска да наложи ограничение на таксите за вписванията, събирани от Агенцията по вписванията. Тази мярка бе лансирана от премиера Огнян Герджиков в началото на неговия мандат, а няколко седмици преди неговото изтичане промените в съответната наредба вече са качени за обществено обсъждане.

В момента за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0.1%, но не по-малко от 10 лв. Горна граница обаче няма – тя зависи изцяло от цената. Сега в наредбата за Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията се записва, че таксата не може да бъде повече от 1000 лв. А при апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество – не повече от 500 лв.

В мотивите към предложението е записано, че на вписване подлежат широк кръг актове, свързани с недвижими имоти, като таксата засяга интересите на всички граждани и юридически лица, участници в гражданския и търговския оборот. При все по-нарастващите цени на недвижимите имоти през последните години, пропорционалната такса от 0.1% без установена горна граница, представлява сериозна финансова тежест особено при бизнес кредитирането.

Анализът е показал, че в прeобладаващия брой случаи цената на имотите, които обезпечават кредитната сделка, значително надвишават нейната стойност. Таксата по вписване на ипотечни договори, обезпечаващи получаването на един кредитен продукт, нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Такъв размер такси са лишени от икономическа логика и обоснованост и ги превръщат в косвен данък, смятат вносителите.

Според тях с въведеното ограничение се избягва превръщането на таксите в скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на националното и европейско законодателство относно размера на данъците и таксите.
Коментари: 0