Кабинетът даде 20 млн. лв. на БНТ за просрочени дългове

С парите ще се плати за ефирното разпространение на каналите на обществената телевизия чрез търговския мултиплекс

Кабинетът даде 20 млн. лв. на БНТ за просрочени дългове

Снимка: БНТ

Правителството прие постановление, с което дава допълнителни 20 млн. лв. на Българската национална телевизия (БНТ), с които да покрие натрупани просрочени задължения. Става въпрос за неплатени сметки за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 г.

Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще. Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги, пише в мотивите на правителството към днешното решение.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.

Коментари: 0