Кабинетът пренасочва €42 млн. за бърз интернет по селата

Със средствата ще се изгражда широколентова инфраструктура

Кабинетът пренасочва €42 млн. за бърз интернет по селата

Снимка: МС

3845 ~ 1 мин. четене

Правителството пренасочва 42 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.), които ще бъдат инвестирани в изграждането на бърз широколентов интернет в отдалечените провинциални места на страната. Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет.

Изграждането на широколентова инфраструктура за осигуряване на високоскоростен интернет е една от предпоставките за ускоряване на икономиката. Редица изследвания показват, че страните с бърза връзка, включително в селските райони, могат да повишат ръста на брутния си вътрешен продукт. Очакванията бяха, че до 2020 г. България ще има 100% покритие с високоскоростен интернет. 

Сумата за широколентов интернет е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят по различни мерки по Програмата за развитие на селските райони. Това е десетото ѝ одобрено изменение.

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

„Изменението е важно, защото още от 1 март ще можем да предоставим компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди“, изтъкна министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева. По думите ѝ допълнително финансиране се очаква и местните поделения на вероизповеданията.

Подкрепи Economic.bg